آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۸
بازار دیجیتال
۱۷

هوش مصنوعی رانندگان را جریمه می کند

دنیای اقتصاد : استفاده از گوشی در حین رانندگی به چالشی بزرگ در بسیاری از کشورها تبدیل شده و قوانینی نیز که در این زمینه وضع می شوند، نمی توانند بازدارندگی کافی داشته باشند. اما اخیرا پلیس استرالیا برای رفع این معضل، به استفاده از فناوری هوش مصنوعی روی آورده است. دوربین های مجهز به این فناوری می توانند افرادی را که در حین رانندگی، از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، شناسایی کنند.

در این سیستم، تصاویری که توسط این دوربین ها ثبت می شوند، علامت گذاری شده و برای اطمینان از درستی تشخیص این فناوری، نیروی انسانی نیز تصاویر نهایی را بررسی می کند. طبق گفته پلیس استرالیا، در صورت تشخیص استفاده شخص از گوشی، برای بار نخست به راننده هشدار داده می شود و در صورت رویت دوباره این مساله، شخص جریمه می شود. البته میزان این جریمه در موقعیت های مختلف، متغیر خواهد بود به طوری که اگر فرد در نزدیکی مدارس با گوشی خود در حین رانندگی کار کند، این جریمه بیشتر خواهد شد. مقامات استرالیا بر این عقیده اند که استفاده از این فناوری می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات ناشی از کار با گوشی در حین رانندگی داشته باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا برآوردهای کارشناسان از اثرگذاری این فناوری، در عمل نیز محقق خواهد شد یا خیر.