آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
سیاست
۲
چهره روز

محمدعلی ایازی: منبرهای مذهبی در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است

محمدعلی ایازی از جمله اعضای شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم معتقد است «اصل دینداری دچار خدشه شده» چراکه به باور او «حاکمیت روحانیت دگراندیش و مستقل را نمی پذیرد»، «منبرهای مذهبی در اختیار گروهی خاص قرار گرفته» و «مساجد پایگاه سیاسی شده اند» که «با حمله به این و آن، شان روحانیت را زیر سوال می برند» حال آنکه این روحانی سیاسی همچنان به «جایگاه رفیع روحانیت» اعتقادی راسخ دارد که اگرچه امروز در آن جایگاه نیست اما «باید به جایگاه اصلی و اولیه خود برگردد» و با اتخاذ «جهت مردم داری و مردم گرایی»، «تا جایی که می تواند از انگ روحانیت حکومتی دوری گزیده و اعلام برائت کند.»

ایازی که با «اعتمادآنلاین» گفت وگو می کرد، گفته است: «روحانیت شیعه از هویتی مستقل در قبال حکومت ها برخوردار بوده است. اگر قرار بر قیاس با اهل سنت یا مسیحیت باشد طی این 1000 سال روحانیت شیعه تاکید می کرد، استقلال داشته باشد تا از این طریق بتواند در بزنگاه های مهم نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند. اما این مساله قهرا در این دهه اخیر دچار اشکال شده است. حتی روحانیونی که به استقلال اهمیت می دادند، گرفتار چالش های زیادی شدند.» او که معتقد است «روحانیت باید رابطه خود با مردم را مدنظر قرار دهد» بر «مردمی بودن روحانیت» علاوه بر استقلال آن تاکید کرده و گفته است: «مردمی بودن 2 مفهوم دارد؛ یعنی هم به فکر معیشت و آرامش شان بودند و هم باورشان این بود که باید کنار و در متن مردم بود.» هر چند به گفته او این جایگاه دچار خدشه شده که دلیل آن «شاید این باشد که صدای روحانیون حکومتی در رسانه ها و شبکه های رسمی بلندتر است و ناگزیر گویی روحانیت با روحانیون حکومتی مترادف شده در حالی که در واقع چنین اتفاقی نیفتاده است.»

او با تاکید بر لزوم بازگشت روحانیت به جایگاه اصلی و اولیه خود در پاسخ به پرسشی در ارتباط با جایگاه روحانیت در فضای سیاسی گفته است: «آنچه بازتاب بیرونی دارد، این است که حاکمیت به هیچ وجه روحانیت دگراندیش را نمی پذیرد؛ یعنی روحانیونی که نظرشان با نظر حاکمیت فرق دارد در حاشیه قرار می گیرند. لذا مرجعیت مستقل را ممنوع التصویر، ممنوع الکلام و ممنوع الفضا می کند. در چنین فضایی مردم تصور غلطی از روحانیت پیدا می کنند که این به دینداری آنها ضربه می زند.»