آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
سیاست
۲

نقل قول

حقوق ملت گرانیگاه و قلب قانون اساسی است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری: تضمین حق ها و آزادی های بنیادین و پاسداری از حقوق شهروندی (حقوق ملت) است. در حقیقت «حقوق مت» را باید گرانیگاه و قلب قانون اساسی دانست. تبلور این حقوق بنیادین در قانون اساسی هر جامعه ای، نشانه بارز تجلی «حکمرانی کرامت مدار» و «زمام مداری حق مدار» است. در همین چارچوب، قانون اساسی ماموریت بزرگ تضمین حق و آزادی های بنیادین بشری را برعهده دارد: حق هایی مانند حق حیات، حق امنیت شخصی، حق بر احترام به کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی، حق رهایی از شکنجه و آزار، حق دسترسی به عدالت، حق بر دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه، حق آزادی فکر و عقیده، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن های سیاسی و اجتماعی، حق بر اعتراض مدنی، حق آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهره مندی از مسکن مناسب، حق بر کار، حق بر رفاه و تامین اجتماعی، حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهره مندی از محیط زیست سالم و پاک، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر صلح، حق بر توسعه پایدار، حق بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، حقوق کودکان، حقوق اقلیت ها، حقوق ناتوانان ذهنی و جسمی، حقوق بیماران، حقوق آسیب دیدگان، حقوق بومیان، حقوق پناهندگان، حقوق آوارگان و... از جمله مهم ترین حق ها و آزادی های بشری هستند که در قانون اساسی هر جامعه ای باید تضمین و حمایت شوند. ایسنا

نمی توان مانع حضور تندروها در انتخابات شد

مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96:«انتخابات زمانی تاثیرگذار و کارآمد خواهد شد که همه سلیقه ها با هر نوع تفکر و رفتاری بتوانند کاندیداهای خود را معرفی کنند. پس اگر به بهانه تندروی و رفتارهای افراطی تلاش کنیم که گروهی از فضای انتخاباتی محروم شوند دقیقا شبیه همان تندروهایی می شویم که سیاست شان برخورد حذفی با رقیب است. در چنین حالتی برای اینکه مجلس به عنوان یکی از نهادهای شاخص نظام اسیر افراطی گری نشود باید حضوری خوب و با برنامه در انتخابات داشته باشیم تا مردم بیایند و با رای دادن به افراد متعهد و متخصص از حضور احتمالی سیاه نماها و تمامیت خواه ها جلوگیری کنند. شخص رهبری همیشه تاکید کرده اند که همه باید سعی شان را برای برگزاری انتخابات پرشور در نظام جمهوری اسلامی به کار بگیرند. همچنین لازم است، جناح های ریشه دار سیاسی نیز با برنامه ای مدون و شناخت دقیق از شرایط کشور وارد فضای انتخاباتی شوند. اعتماد آنلاین