آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۲۰
سیاسی
۳

کدخدایی: در بررسی صلاحیت ها ادله و مستندات کافی ملاک باشد

افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات

در سومین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم، روز گذشته ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و میاندوره ای خبرگان رهبری هم به صورت رسمی افتتاح شد. سخنگوی شورای نگهبان همزمانی آغاز به کار این ستاد با سالروز تصویب قانون اساسی را حسن اتفاق دانست.به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی، با اشاره به اینکه امیدوارم شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور باشیم، تصریح کرد: شورای نگهبان به حکم اصل 99 قانون اساسی و البته قوانین عادی دیگر که تکالیف نظارتی شورای نگهبان را تعیین کرده، تنها نهاد ناظر بر انتخابات است، بنابراین هیچ مقامی در حوزه اجرایی و قضایی نمی تواند در این امر دخالت کند.

وی ادامه داد: هیات های نظارت و اعضای این هیات ها که شاخه های مردمی نظارت بر انتخابات هستند؛ وظیفه سنگینی در بررسی صلاحیت ها و تایید صحت و سلامت انتخابات برعهده دارند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه باید همه فعالیت های انتخابات به دقت مورد رصد قرار گیرد و گزارش های رسیده از سایر نهادها نیز بررسی و در صورت لزوم به هیات مرکزی ارسال شود، گفت: شورای نگهبان و هیات های نظارت که بدرستی تنها نهاد ناظر بر انتخابات هستند باید تخلفات را به دقت بررسی کنند تا حقی از کسی تضییع نشود.

کدخدایی با بیان اینکه اگر خدای نکرده در بررسی صلاحیت داوطلبان کوتاهی شده و کسی از حق خود محروم شود باید پاسخگو باشیم، تاکید کرد: وقتی قانون اساسی به عنوان قانون مادر تکلیفی را برای نهادی و جایی تعیین می کند انتظار است آن نهاد وظیفه خود را بدرستی انجام دهد.سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه اضافه کرد: یک سوی این موضوع حق مردم است که باید مراقبت کرد و سوی دیگر نهادهای شایسته ای است که باید با کارآمدی خود اهداف نظام را پیش ببرند، بنابراین اگر در انجام وظایف قانونی کوتاهی شود و افراد ناسالم در این پست های انتخابی قرار گیرند ما مسئول هستیم.کدخدایی تاکید کرد: همه مردم که رای دادند انتظار دارند به دقت بررسی کرده و اجازه ندهیم افرادی که شایسته نیستند و شرایط قانونی را ندارند وارد نهادهای انتخابی شوند.وی با اشاره به اینکه همه ما برای انجام وظیفه قانونی، رضای خداوند متعال و تحقق حقوق مردم تلاش می کنیم، گفت: درهیات مرکزی، استان ها و شهرستان ها هیچ کس حق ندارد اعمال نظر شخصی، سلیقه ای و محلی کند و فقط مر قانون باید ملاک باشد. وی در ادامه سخنان خود بر لزوم رسیدگی دقیق، مستند و مستدل به صلاحیت داوطلبان تاکید و خاطرنشان کرد: اگر چه قانون در بررسی صلاحیت ها از ما رسیدگی قضایی را توقع ندارد، اما شرایطی که در قانون است باید احراز شود. اگر فردی، فعلی را انجام داده که او را از التزام به اسلام خارج کرده باید از ورود چنین فردی جلوگیری کنیم؛ لیکن این ها نیازمند مستندات و ادله کافی است.قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: اگر ادله و مستندات کافی باشد می توانیم پاسخگو باشیم و به افراد هم اعلام کنیم که به این دلایل واجد شرایط نیستند.