آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۶
دانشگاه
۸

وضعیت غذای دانشگاهی از زبان دانشجویان

کیفیت غذا در دانشگاه ها از مطالبات دانشجویان است چراکه این مسئله جزء مهم ترین بخش خدمات رفاهی به خصوص برای دانشجویان مهمان در دانشگاه های تهران به شمار می رود؛ در رابطه با شرایط وضعیت غذای دانشگاه ها با برخی دانشجویان گفت وگو کرده ایم.

یکی از خدمات رفاهی مراکز علمی و دانشگاه ها استفاده دانشجویان از غذای دانشجویی است که در بعضی از دانشگاه ها توسط پیمانکار تهیه و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و در برخی دیگر از دانشگاه ها با تهیه مواد غذایی و با استخدام آشپز به تامین غذا برای دانشجویان می پردازند در این میان داشتن کیفیت بالا و تنوع غذا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی غذای دانشجویی کیفیت خوبی دارد و در برخی دیگر دانشجویان از تنوع یا گاهی از نبود کیفیت لازم ناراضی هستند در این رابطه با تعدادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف و همچنین مسئولان دانشگاهی به گفت وگو پرداختیم و این موضوع را پیگیری کردیم.

یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، درباره کیفیت غذای دانشگاهش می گوید: غذای دانشجویی این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها از تنوع خوبی برخوردار است اما کیفیت آن نیز می تواند بهتر باشد چراکه برنجی که طبخ می شود برنج ایرانی درجه یک نیست و مشخص است که از برنج های خارجی البته درجه خوب استفاده می شود، در واقع می توانم بگویم در مجموع غذای دانشجویی دانشگاه شریف خوب است ولی کیفیت آن می تواند افزایش پیدا کند.

دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز درباره غذای دانشجویی این دانشگاه معتقد است: تاکنون در زمینه کیفیت غذای دانشجویی مشکل حادی نداشته ایم البته استفاده از مواد خوراکی مرغوب و تهیه و طبخ آن توسط پیمانکار نیز از عوامل دیگری است که به افزایش کیفیت غذا کمک می کند این در حالی است که نظارت بر نحوه و طبخ غذا از نظر بهداشتی که توسط معاونت دانشجویی انجام می شود باعث شده کیفیت غذا در حد مطلوبی حفظ شود.

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد درباره غذای دانشجویی می گوید: غذای دانشجویی این دانشگاه کیفیت خوبی دارد چراکه من معتقدم تهیه مواد اولیه خوراکی توسط دانشگاه و طبخ غذا با استخدام آشپز می تواند به کیفیت غذا کمک کند چراکه نظارت مسئولان دانشگاه نه تنها دقیق تر و قابل کنترل است بلکه در هزینه دانشجویان تاثیر مستقیم دارد البته در این روش دانشجویان می توانند به راحتی به انتقاد از کیفیت غذا بپردازند.

یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد که غذای دانشجویی را مهم ترین بخش خدمات رفاهی برای قشر دانشگاهی می داند، معتقد است: هر چقدر کیفیت و تنوع غذای دانشجویی افزایش یابد رضایت همه دانشجویان در هر 3 مقطع تحصیلی را به همراه دارد از طرفی غذای دانشجویی در هر 2 صورت قرارداد با پیمانکار یا تهیه و طبخ آن توسط آشپز دانشگاه باید با نظارت جدی و مستمر مسئولان باشد این در حالی است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان در هر یک از دانشگاه ها از استان ها و شهر های دیگر کشور برای تحصیل به تهران آمده اند و در واقع یک زندگی تحصیلی دارند و باید از خدمات رفاهی خوبی برخوردار شوند.

به نقل از فارس؛ افزون بر این، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره اقدامات انجام شده در رابطه با غذای بوفه های دانشگاه گفت: این صندوق برای تهیه اقلام مواد غذایی دانشگاه ها با وزارت جهاد کشاورزی، شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت امور بازرگانی رایزنی کرده است به طوری که امسال با توجه به تورم و افزایش قیمت اقلام خوراکی این صندوق برای کمک به دانشگاه ها و کاهش هزینه های غذای دانشجویی با کمک دستگاه های متولی مواد خوراکی مورد نیاز دانشگاه ها را با قیمت مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در این زمینه افزود: دانشگاه ها هزینه قابل توجهی از بودجه خود را صرف تهیه غذای دانشجویان می کنند، این موضوع در حالی است که اگر غذای دانشجویی کیفیت لازم را نداشته باشد دانشجویان از صرف غذا خودداری کرده و پیمانکار یا تغییر می کند یا کیفیت غذای خود را بالا می برد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی از دانشگاه ها برای تهیه غذای دانشجویان با پیمانکار قرار داد منعقد می کنند و بعضی دیگر به دلیل داشتن فضای مناسب غذای دانشجویان را خودشان طبخ می کنند که در هر دو صورت نظارت بر عملکرد تهیه غذا توسط دانشگاه انجام می شود؛ این در حالی است که مسئولان دانشگاه ها به خصوص معاونان دانشجویی نسبت به کیفیت غذای دانشجویان حساسیت بالایی داشته و به کنترل کیفیت و استاندارد لازم می پردازند، با توجه به افزایش دانشجو در سالن های غذاخوری دانشگاه ها باید بگویم از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون میزان استفاده از غذای دانشگاه ها رشد زیادی داشته است که نشان از وضعیت مطلوب و کیفیت خوب غذای دانشجویی می دهد.