آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۶
دانشگاه
۸
قاب دانشگاه

تصاویری از حضور گسترده دانشجویان بسیجی سراسر کشور در گردهمایی «گام دوم خیزش هسته های مسئله محور جوانان» 11 آذر ماه 1398