آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۸
بورس
۱۰

توضیح

روز گذشته یادداشتی از سوی مصطفی دیلمی پور، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به مناسبت روز حسابدار در صفحه 9 روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد که خوانندگان برای دسترسی به محتوای کامل این مقاله می توانند به سایت جامعه حسابداران رسمی ایران IACPA.IR مراجعه کنند.