آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۸
دنیا
۴
خبر

ترامپ بهتر از آبراهام لینکلن!

نظرسنجی اکونومیست و «YouGov» که پیش از روز شکرگزاری صورت گرفت، نشان می دهد که 53 درصد جمهوری خواهان معتقدند که ترامپ رئیس جمهوری بهتر از آبراهام لینکلن است. 47 درصد از جمهوری خواهان اما قهرمان عصر جنگ داخلی آمریکا را به ترامپ ترجیح دادند. با این حال آبراهام لینکلن در بین تمام آمریکایی ها با اختلاف از ترامپ برتر است و 75 درصد از مردم آمریکا لینکلن را رئیس جمهوری بهتر از ترامپ می دانند. در حالی که مسائلی مانند استیضاح پیرامون ترامپ وجود دارد، اما هنوز وی در میان جمهوری خواهان از مقبولیت بالایی برخوردار است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 87 درصد از جمهوری خواهان «نسبتا» یا «قویا» از مدیریت دونالد ترامپ رضایت دارند. ترامپ در گذشته نیز نسبت به محبوبیت خود در برابر لینکلن در بین جمهوری خواهان به خود بالیده بود. ترامپ در ماه ژوئیه در گفت وگو با روزنامه انگلیسی سان گفته بود: «می دانید، یک نظرسنجی منتشر شده است که نشان می دهد در میان جمهوری خواهان من از لینکلن هم محبوب ترم.» سخنان ترامپ در آن زمان مشخص نیست که براساس کدام نظرسنجی ابراز شده است؛ اما او در آن مصاحبه گفت: «من آبراهام را شکست دادم.»