آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۹
ورزشی
۱۱

تعلل وزیر ورزش برای انتخاب معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

صندلی هست، گزینه نیست!

دو هفته از استعفای کلیدی ترین معاونت وزارت ورزش می گذرد اما با وجود مطرح شدن نام های خودی و غیرخودی هنوز وزیر ورزش نتواسته در مورد گزینه ای موجه برای این معاونت به جمع بندی برسد.به گزارش مهر، اگرچه با برگزاری انتخابات 29 آبان ماه فدراسیون والیبال و نتیجه به دست آمده در آن، پرونده محمدرضا داورزنی و این فدراسیون بسته شد اما نتایج هرج و مرجی که به واسطه بازگشت وی به دنیای توپ و تور ایجاد شد، همچنان ادامه دارد. جالب اینکه وزارت ورزش با وجودی که نقش محوری برای پایان دادن به آنها دارد، همچنان موضع سکوت و حرکت در سایه را پیش گرفته است، همان طور که در آغاز این ماجرا هم چنین نقشی را ایفا کرد.

چرایی کاندیدا شدن محمدرضا داورزنی برای انتخابات فدراسیون والیبال در حالی که کلیدی ترین معاونت وزارت ورزش را در اختیار داشت مسئله ای بود که بعد از مطرح شدن انتقادهای زیاد و ورود برخی نهادها، در نهایت منجر به اعلام استعفای وی شد.

اینکه چرا مسعود سلطانی فر با تاخیر زیاد و پنج روز بعد از استعفای معاون اولش به آن واکنش نشان داد، خود انتقادات و ابهامات زیادی را به همراه داشت که خبرگزاری مهر هم در گزارشی با عنوان «سناریوی وزیر ورزش برای معاون مستعفی اش/ راه برای بازگشت باز است!» به آن پرداخت اما حالا ابهام بزرگتر به خاطر ادامه بلاتکلیفی در معاونت محوری وزارت ورزش است.بلافاصله بعد از پذیرش استعفای داورزنی از معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت ورزش از افرادی مانند علی رغبتی، مهدی علی نژاد و حتی مهدی قدمی به عنوان گزینه های مطرح برای جایگزین کردن نام برده شد؛ اگرچه سخنگوی وزارت ورزش به صورت غیر مستقیم قرار داشتن نام آنها در فهرست گزینه های موردنظر را رد و تاکید کرد که برای انتخاب معاون جدید، نظر نهایی با وزیر ورزش است. در صحت و درستی این مطلب که مسعود سلطانی فر برای انتخاب معاون خود دست به کار خواهد شد شکی نیست کما اینکه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده وی با وزیر آموزش و پرورش هم رایزنی هایی داشته تا در صورت امکان مهرزاد حمیدی که معاونت ورزش و جوانان این وزارتخانه را بر عهده دارد را به سئول بیاورد. اما احتمالا در این زمینه نتیجه دلخواهی حاصل نشده که نام عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر هم به عنوان دیگر گزینه موردنظر او برای معاونت بلاتکلیفش مطرح شده است. البته از شعبانی بهار هم به عنوان یکی از گزینه های مد نظر نام برده شده است.

نبود گزینه و تعلل وزارت ورزش

با وجود گذشت دو  هفته از اعلام استعفای داورزنی (20 آبان ماه) و پذیرش آن توسط وزیر (25 آبان ماه) و به رغم مطرح شدن نام این گزینه ها و البته وعده ای که سخنگوی وزارت ورزش برای معرفی زودهنگام جانشین وی داده بود، هنوز  مسعود سلطانی فر تصمیم قاطعی در رابطه با معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای خود نگرفته، شاید به این دلیل که هنوز در مورد گزینه ای موجه به نتیجه قطعی نرسیده است. این مشکل اساسی ورزش ایران است که با وجود داشتن نام های زیاد و افراد بعضا مدعی در مجموعه مدیریتی خود، در مرحله گزینش برای پست های کلیدی و تعیین کننده با مشکل مواجه می شود؛ اگر غیر از این بود چرا برای معاونت وزارت ورزش باید نام هایی مطرح شوند که متصدی معاونت، مدیریت یا ریاست در وزارتخانه یا فدراسیون هستند یا حتی از گزینه ای مانند مهدی قدمی نام برده شود که سال هاست از ورزش و مجموعه آن دور است؟!