آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۹
ورزشی
۱۱

محمودی : هدف خانواده والیبال باید المپیک باشد

کارشناس والیبال پس ازبرگزاری جلسه  هم اندیشی درفدراسیون گفت: باید دعواها را درخانواده حل کنیم.بهنام محمودی گفت: جلسه بسیار خوبی بود و برگزاری جلسات هم اندیشی باید همیشگی باشد. نخبگان والیبال دراین جلسه حضور داشتند و برخی نیزعلی رغم دعوت شدن نتوانستند شرکت کنند. این چنین همفکری ها و خرد جمعی درراهبرد و برنامه ریزی برای فدراسیون والیبال بسیار خوب است.وی ادامه داد:امیدوارم تیم ملی به المپیک صعود کند و شرایطی ایجاد شود تا پس از صعود به المپیک وضعیت لیگ و کمیته ها بهتر شود و برای سال آینده والیبال برنامه ریزی خوبی داشته باشیم تا  والیبال موفق شود.محمودی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر لیگ باید برنامه ریزی خوبی انجام دهیم و از لیگ های دنیا از جمله ایتالیا الگوبرداری کنیم وبا تقویم یکی شویم مانند فوتبال. اعتقادم این است هدف نخست، صعود به المپیک است که محاسن های زیادی ازجمله جذب اسپانسروشورمجدد والیبال را درپی دارد.وی تاکید کرد: قطعا باید اردوها آغاز شود و با حضور بازیکنان روحیه هایشان را افزایش دهیم و ازحاشیه دورشان کنیم. امیدوارم با روحیه خوب راهی انتخابی المپیک شویم. ازخانواده بزرگ والیبال خواهش می کنم به کمک والیبال بیایند تا ابتدا به المپیک صعود کند و پس ازآن اگر دغدغه ای است دعواها را  درون خانواده حل کنیم تا بتوانیم به نفع والیبال کارکنیم.