آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۹
صفحه آخر
۱۲
کتابخانه

انسان در جستجوی معنی

کتاب انسان در جستجوی معنی اثر دکتر ویلیام فرانکل داستان زندگی خود اوست که سال هایی از زندگی اش را در اردوگاه کار اجباری گذرانده است. دکتر فرانکل روانپزشک و نویسنده گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کردند می پرسید، «چرا خودکشی نمی کنید؟» او اغلب می توانست از پاسخ بیماران خود خط اصلی روان درمانی خویش را بیابد. دکتر فرانکل در این کتاب برای ما توضیح می دهد که چگونه با تمام درد ها و رنج هایی که در زندگی تحمل کرده است زندگی را قابل زیستن می دانست. واژه هایی که از قلب دکتر فرانکل بر می خیزد بر دل می نشیند.چون بر تجربه های بسیار ژرف استوار است.این کتاب برای اولین بار در سال 1946 منتشر شد و یکی از بهترین نمونه های ادبی در ادبیات روانشناسانه است. فرانکل در این کتاب ابتدا تجربه های خود را از آشویتس بیان می کند و سپس تلاش ها و راهکار هایش برای زنده ماندن را بازگو می کند. این کتاب در دو بخش نوشته شده است بخش اول کتاب خاطرات نویسنده از اردوگاه کار اجباری و بخش دوم آن مکتب تخصصی دکتر فرانکل یا همان لوگوتراپی و معنا درمانی است. دکتر فرانکل در بخش دوم می گوید:«من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی به این پرسش بدهد که معنای زندگی هر فردی چیست؟ زیرا معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو، آن چه مهم است معنای زندگی به طور اعم نیست، بلکه هر فرد می باید معنی و هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دریابد. هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف یافتنش نماید وجود ندارد، بلکه هر یک از ما دارای وظیفه و رسالتی ویژه در زندگی است که می بایست به آن تحقق بخشد.» او در تمام کتاب بر این نکته تاکید دارد که هرکس باید معنای زندگی اش را خودش جستجو کند و مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. وی در بخشی از کتاب می گوید : «کسی که چرایی زندگی را یافته، با هر چگونه ای خواهد ساخت.» کتاب انسان در جست وجوی معنی به عنوان مشهورترین کتاب فرانکل تاکنون چندین بار به وسیله مترجم های زیادی به فارسی برگردانده شده است. «امیر لاهوتی»،«اکبر معارفی»،«زهرا زاهدی»،«حسینعلی میرشاهی» و «نهضت صالحیان» و «مهین میلانی» تعدادی از این مترجمان هستند.انتشارات درسا این کتاب را در سال 1397 با قیمت 15 هزار تومان منتشر کرده است.