آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

همزمان با شروع ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، عکاس خبرگزاری مهر در شهر همدان سراغ تبلیغات قدیمی نامزدهای انتخابات قبلی رفته که هنوز تبلیغات شان بر درودیوار شهر همدان وجود دارد. مجموعه عکس جالبی از تبلیغات مختلف که در طول سال ها تغییر رنگ و چهره داده اند در این گزارش تصویری جمع شده است. عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.