آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
صفحه اول
۱

خبر

دستور رئیس جمهور برای تشکیل هیات جبران خسارات شهروندان

رئیس جمهور دستور داده است هیاتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده اند، تشکیل شود.

طبق دستور حسن روحانی، این هیات متشکل از وزرای کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور، موظف شده ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رییس جمهور ارائه کند. ‎در جریان حوادث هفته پایانی آبان ماه، گروهی از شهروندان دچار صدمات و آسیب هایی شدند که این دستور زمینه جبران لطمات و خسارات آنان را مهیا می کند.

ضد و نقیض های ترامپ

در حالی که رئیس جمهور آمریکا دیروز در پاسخ به این سوال که آیا از اعتراضات در ایران حمایت می کنید؟ گفته بود: نمی خواهم در این باره اظهارنظر کنم، اما پاسخ «نه» است. در حساب توئیتری خود حرف خود را پس گرفت و نوشت:

آمریکا از مردم شجاع ایران که برای آزادی خود اعتراض می کنند، حمایت  می کند. ما در دولت ترامپ این حمایت را کرده ایم و همیشه چنین کاری را خواهیم کرد!