آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
سیاست
۶

در بیانیه حزب اراده ملت ایران مطرح شد: ضرورت مواجهه صادقانه و شفاف با مردم

حزب اراده ملت ایران در واکنش به اتفاقات اخیر خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض شد و در بیانیه ای اعلام کرد: مواجهه صادقانه و شفاف با مردم و شنیدن صدای آنها و گردن نهادن به اراده ملت تنها راه برون رفت از وضعیت پیش رو است.به گزارش «ایرنا» در بخشی از بیانیه این تشکل اصلاح طلب در واکنش به اتفاقات اخیر در کشور آمده است: قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمامی آحاد ملت و حکومت بوده و تمکین همگان را به فرایندهای مصرح در آن به ویژه مراجعه به آرای عمومی در مواردی که با سرنوشت مردم و منافع ملی ارتباط مستقیم دارد، مهم ترین و معتبرترین مبنای حل وفصل منازعات می دانیم. حاما (حزب اراده ملت) هرگونه دورزدن قانون و فرایندهای حقوقی مستقر در کشور را به هر بهانه و توجیهی مردود می داند.حزب اراده ملت ایران تاکید کرد: در فقدان حضور نیروهای ورزیده کارآمد، دلسوز و تاثیرگذار که در بستر تحقق حکمرانی حزبی بروز و ظهور پیدا می کنند و نیز در غیاب نهادهای مدنی و قانونی، چنین وضعیت هایی مورد سوءاستفاده معاندینی قرار می گیرد که به صورت کاملا حرفه ای سوار بر موج اعتراض مردم شده و آن را مصادره و به بی راهه خواهند کشاند، ازاین رو باید از هرگونه فرصت دهی به فرصت طلبان و فرصت سوزی برای دلسوزان صادق و واقعی کشور اکیدا احتراز کرد.این بیانیه یادآور شد: به زعم حاما بروز و وقوع این گونه اعتراضات ریشه در جامعه توده وار و ذره ای دارد که در غیاب نهادهای مدنی و صنفی نمایان می شود. چنانچه احزاب، سندیکاها و تشکل های اجتماعی فعال و پویا به معنی واقع کلمه در کشور حضور داشته باشند می توانند به عنوان نهادهای واسط تنظیم کننده مناسبات مردم و حاکمیت و دسته بندی مطالبات مردم و پیگیری آنها از مجاری قانونی و حقوقی عمل کرده و از انباشت اعتراضاتی که موجب خسارات و هزینه های سنگین در کشور می شود، جلوگیری کنند.حزب اراده ملت ایران افزود: برخورد فعال و کنشی با این قبیل حوادث باید جایگزین مواجهه واکنشی شود، زیرا شک نباید کرد در چنین فضایی امکان تحلیل و تدبیر واقع بینانه دشوار است. برای کنش شایسته و کم هزینه ضرورت دارد نظام سیاسی فاصله تدابیر با تحولات را به حداقل برساند؛ بی شک یکی از مطمئن ترین مسیرها برای عینیت بخشیدن به این مهم محرم دانستن مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و نظام توسط مسئولان در عمل و نه در شعار است.