آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
جهان
۷

پیروزی جنبش دموکراسی خواهی در انتخابات هنگ کنگ

سونامی قدرت مردم

در نیمه شب یکشنبه، هنگامی که نتایج انتخابات اعلام شد، مردم در برخی از حوزه های انتخاباتی به جشن و پایکوبی پرداختند. مردم فریاد می کشیدند: «انقلاب هنگ کنگ». به گزارش رویترز، پیروزی مخالفان در انتخابات محلی هنگ کنگ بی سابقه بوده و در مقایسه با انتخابات چهار سال قبل که طرفداران دموکراسی فقط صد کرسی در اختیار داشتند، اکنون آنان بنا بر اعلام رسانه های محلی، از 241 حوزه که نتایج مقدماتی آن اعلام شده است، 201 کرسی را در اختیار دارند و نمایندگان طرفدار چین فقط 28 کرسی کسب کرده اند. همچنین تاکنون در شوراهای محلی سه چهارم نمایندگان وفادار به پکن حضور داشتند، اما اکنون این نهاد به دست طرفداران جنبش دموکراسی خواهی افتاده است.تومی چوینگ، یکی از سران پیشین اعتراض های دانشجویی هنگ کنگ، پیروزی در انتخابات را «سونامی و قدرت دموکراسی» توصیف کرد. در آستانه انتخابات، معترضان طرفداران خود را فراخوانده بودند تا در انتخابات محلی شوراها به طور فعال شرکت کنند. برای جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگ، شرکت در انتخابات محلی بیشتر اهمیت نمادین داشت؛ زیرا شوراهای محلی قدرت سیاسی ندارند. شورای محلی هنگ کنگ بخشی از بودجه عمومی را اداره می کند و به اموری مانند بازیافت زباله، حمل و نقل و سیستم بهداشتی این جزیره نیمه خودمختار رسیدگی می کند.فعالان جنبش دموکراسی خواهی اعتراض های خود را از ماه ژوئن سال جاری آغاز کردند. این اعتراض ها ابتدا علیه لایحه دولت برای تسهیل استرداد افراد مظنون به چین شکل گرفت و در ادامه به جنبشی علیه نفوذ رو به افزایش پکن برای سرکوب آزادی های مدنی بدل شد. هنگ کنگ از میانه قرن 19 میلادی تا 1997 مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد.کری لام، مسئول اجرائی هنگ کنگ، پس از پیروزی چشمگیر طرفداران دموکراسی در انتخابات شورای شهر این منطقه گفت او به نتیجه انتخابات احترام می گذارد. او نوشت: «تحلیل ها و تفسیرهای گوناگونی وجود دارد، اما این نشان دهنده آن است که نتایج منعکس کننده نارضایتی مردم از وضعیت فعلی در جامعه است». ناظران معتقدند این انتخابات به عنوان آزمایشی برای سنجش میزان حمایت از کری لام است که به محدودکردن آزادی های شهروندان به نفع دولت مرکزی در چین متهم است و اکنون یا باید با آغوش باز و به نفع هنگ کنگی ها از قدرت کنار برود یا شرایطی به وجود بیاورد که از وابستگی کشورش به چین کاسته شود.