آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
رسانه: شبکه
۷
گفت و گو

رادیو باید صدای مردم باشد

حمید شاه آبادی معاون صدا در گفت و گو با جام جم در خصوص ویژگی های نمایش «ساده خط خطی» عنوان کرد: به عقیده من اثر خوبی است و توانست با مخاطب ارتباط برقرار کند.معمولا شنیدن در رادیو همراه با تعامل در انجام کارهای دیگر و فرصت های دیگر است. از این رو باید رعایت کنیم و قطعات را کوتاه تر ارائه دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد موافق پخش نمایش رادیویی از تلویزیون است هم توضیح داد: واقعیت این است که این دیدگاه برای خودش موافقین و مخالفینی دارد. در شرایط کنونی بسیار کار ضروری است. پیش از این برای نمایش «مهاجرین خاک سرخ» که این اتفاق افتاد، چیزی نزدیک به 8 تا 10درصد به شنوندگان رادیو افزوده شد. در این چند سال گذشته وجود درگاه های انتشار جدید این انقطاع را ایجاد کرده و از این رو کارکرد نمایشی رادیویی ضعیف شده و از این رو برای جبران این انقطاع چاره ای جز این نداریم که از ظرفیت های تلویزیون استفاده کنیم. اتفاقا از وجهی برای بیننده ها و شنونده های ما این اتفاق جذابیت داشت، اما نکته مهم دراین زمینه کوتاه تر شدن نمایش های رادیویی است.

معاون صدا در ادامه در پاسخ به این سوال که در شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه، مخاطب نیاز به شنیدن چه برنامه هایی دارد،   گفت: در انتخاب رادیو مخاطب نیاز به یک هم صحبت دارد. بنابراین شما در انتخاب یک هم صحبت نیاز به مطرح شدن دغدغه های خود دارید. رادیو باید دغدغه مردم را بیان کند. امروز نیاز مخاطب را مجموعه ای از مسائل آموزشی، سرگرمی و طنز و حتی مسابقه حول محورهای روزمره و به ویژه سبک زندگی تشکیل می دهد. بحث دیگر قالب ارائه است که ما قالب های گفت و گو محور و گفتار محور برنامه هایمان حتما باید جذابیت های خاص داشته باشد و پیام مستقیم در این فضاها قطعا نمی تواند جوابگو باشد. باید مصادیق آسیب های موجود در جامعه را بیاوریم و وضعیت موجود را ترسیم کنیم تا مخاطب خودش را در درون آن داستان حس کند. بنابراین باید کاری کنیم تا فضای رادیو با دو دهه قبل متفاوت باشد. چون با توجه به حق انتخاب مخاطبان برای این که ما را انتخاب کنند، باید خیلی تلاش کنیم. ضمن این که در این میان انتخاب سوژه خیلی مهم است و هنرمندان رادیو کار بسیار سختی را در پیش دارند.