آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
رسانه: شبکه
۷
گفت و گو

محور برنامه های شبکه نسیم ایجاد نشاط است

علی اکبر کاظمی، قائم مقام شبکه نسیم در گفت و گو با جام جم درباره شیوه همکاری جدید تلویزیون و رادیو  بیان کرد: مادرصدد هستیم که نمای رادیو را ادامه دهیم، چون بازخورد خوبی گرفتیم. شاید مخارج و هزینه ها و تنوع بصری و لوکیشن یک برنامه تلویزیونی را نداشته باشد، اما همین سادگی هم برای مخاطب جذاب است و کنجکاو است تا ببیند در پشت صحنه برنامه های رادیویی چه اتفاقاتی می گذرد و صداها متعلق به چه افرادی است. از این رو حس مخاطبان رادیویی برایشان جذاب است.

وی در ادامه افزود: در این میان نمایش هایی را انتخاب می کنیم که با ماموریت شبکه نسیم همخوانی داشته باشد. چون ماموریت شبکه نسیم ایجاد نشاط و سرگرمی است. تا به امروز هم در این ماموریت موفق عمل کردیم و مخاطبان هم راضی بودند؛ ضمن این که شروع این کار هم با یک مطالعه و اندیشه صورت گرفت تا به سرانجام برسد. چون معمولا در شبکه نسیم فضا این گونه است که مدیران شبکه تصمیمی نمی گیرند که به حذف آن برنامه بینجامد. در نتیجه شبکه نسیم با ساختار چابک و جمع و جوری که دارد، خوشبختانه تصمیمات خوبی می گیرد. به نوعی سعی کرده برندسازی کرده و تا زمانی که مخاطب بخواهد، از برندهایش محافظت کند.