آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
فرهنگ
۹
ماجرای هفته

همه چیز درباره جایزه جلال

دوازدهمین دوره جایزه «جلال آل احمد» قرار است شنبه 23 آذر با معرفی برگزیدگان در کتابخانه ملی به کار خود پایان دهد.

هر چند از قید عبارت «معرفی برگزیدگان و تقدیرشدگان احتمالی» می توان به این نتیجه رسید که جلال امسال قرار نیست در همه بخش ها برگزیده و شایسته قدردانی داشته باشد.

46 سال

نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده از سوی مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و دبیر اجرایی جایزه «جلال» در نشست خبری این جایزه اعلام شده، دربردارنده نکات جالبی است. او در این نشست که روز گذشته برگزار شده، میانگین سنی جایزه نامزدهای این دوره از جایزه را 46 سال اعلام کرد. همچنین گفت 23 عنوان کتاب با 26 نویسنده به عنوان نامزد معرفی شده اند و در شش دوره اخیر جایزه «جلال آل احمد» 22 ناشر کتاب هایشان جایزه گرفته یا قدردانی شده اند.

5 نفر

آن طور که قزلی گفته است، نشر چشمه تاکنون چهار بار کتاب هایش به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر معرفی شده است. نشر نی، مرکز، سوره مهر، نیماژ و هرمس هر کدام دو بار توانسته اند موفق به گرفتن جایزه شوند. در این دوره نیز نشر چشمه و سوره مهر بیشترین تعداد نامزدها را داشته اند و براساس اطلاعات خانه کتاب پنج نویسنده از میان نامزدها کتاب اولی محسوب می شوند. دو نامزد این دوره از جایزه هم قبلا موفق به برگزیده شدن در جایزه جلال آل احمد شده اند.

 1200اثر

تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه جلال کاهش داشته است. این را قزلی اعلام کرده و درباره اش توضیح داد: امسال حدود 1200 عنوان کتاب در چهار بخش به دبیرخانه ارسال شده که بعد از بررسی ابتدایی و کنار گذاشتن کتاب هایی که شرایط دبیرخانه ای را نداشتند، 545 عنوان کتاب وارد داوری شد که نسبت به دوره گذشته افت داشتیم. در واقع می توان گفت کتاب های سال 97 به لحاظ کمی کمتر از سال قبل بوده و بحران کاغذ در اینجا خود را نشان داده است.

به گفته او، 235 کتاب در بخش رمان و داستان بلند، 104 کتاب به عنوان مجموعه داستان، 153 عنوان کتاب در بخش مستندنگاری و 56 عنوان کتاب در بخش نقد ادبی بررسی شده اند.