آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
فرهنگ: نسبتا تاریخی
۱۲

نهضت جنگل مترقی بود

نهضت جنگل با وجود عمر کوتاه شش ساله، تاثیرات عمیق و مهمی بر تاریخ معاصر ایران و حتی کشورهای دیگر داشته است.

 به اعتقاد فتح الله کشاورز که در این زمینه مطالعه و تحقیق کرده، این تاثیرگذاری به مترقی بودن نهضت جنگل مرتبط است و این که توانسته بود افرادی با دیدگاه ها و اعتقادات مختلف را گرد هم بیاورد.  کشاورز در این باره می گوید: بی شک نهضت جنگل، یک نهضت مترقی است. با مطالعه مرامنامه نهضت می توان به خوبی این نکته را دریافت. در مرامنامه نهضت جنگل گاه به مضامینی برمی خوریم که این روزها، تحت عنوان حکومت مردمی و مردم سالاری مطرح می شوند.

 نهضتی ها عمیقا به این مفاهیم اعتقاد داشتند، مخصوصا میرزا که همواره از آزادی عقیده دفاع می کند و با این که مسلمان معتقدی است، ایده ها و عقاید جدید را می شنود و در صورت انطباق با اعتقاداتش به کار می گیرد.