آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
جامعه
۱۳
خبر

احتمال رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس برای دانشجویان

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از احتمال رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس برای دانشجویان خبر داد. حجت نظری درباره زمان ارائه کارت بلیت رایگان مترو و اتوبوس به سربازان اظهار کرد: کارهای اجرائی برای این کارت ها در حال تکمیل است که به زودی نهایی خواهد شد. او افزود: تا قبل از پایان آذر و به عبارتی در دو هفته دیگر کارت بلیت های رایگان در اختیار سربازان قرار می گیرد و این افراد می توانند به مدت یک سال از این کارت ها بهره مند شوند.