آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
زندگی: دانش
۱۵
دانش روز

رباتی که بنزین می زند

به تازگی یک سامانه سوختگیری رباتیک ابداع شده که به طور خودکار در باک خودرو را باز می کند و عملیات سوختگیری را انجام می دهد. به گزارش مهر، هاسکی کورپوریشن با همکاری شرکت سوئدی فوئلماتیک سیستمز، رباتی ابداع کرده است که با کمک آن نیازی نیست راننده از خودرو پیاده شود یا حتی پنجره را باز کند.

راننده می تواند با استفاده از کارت الکترونیک یا نرم افزار سوخت را بخرد و در مرحله بعد سیستم رباتیک به دنبال در باک خودرو می گردد، آن را با استفاده از یک بازوی مکش باز می کند سپس شیلنگ سوخت را داخل باک قرار می دهد و آن را پر می کند.

این سامانه طوری ساخته شده تا برای تمام خودروهای چهار در کارآمد باشد. همچنین به گفته تولیدکننده از ربات مذکور هیچ گونه سوختی سرریز یا تبخیر نمی شود. گفتنی است این سامانه مجهز به سه نازل مختلف برای سوختگیری است.