آرشیو چهار‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۶
اقتصاد
۴
خبر ویژه

با هدف حمایت مالی و کاهش نگرانی رانندگان درباره افزایش قیمت بنزین انجام شد

اختصاص یک سوم درآمد تپ سی به رانندگان این شرکت

در روزهای اخیر با ابلاغ طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت این حامل انرژی، رانندگان تاکسی های آنلاین با نگرانی هایی درباره افزایش هزینه های جاری شان روبه رو شده اند. به همین دلیل تپ سی برای حمایت از رانندگان خود و کاهش نگرانی آنها، یک سوم درآمدش را به آنها اختصاص می دهد.میلاد منشی پور، مدیر عامل شرکت تپ سی، با اعلام این خبر گفت: در روزهای گذشته در تماس ها و تعاملی که با سفیران مان داشتیم، متوجه نگرانی آنها از افزایش قیمت بنزین و متعاقب آن افزایش هزینه های جاری شان شدیم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای حمایت از آنها، بخشی از درآمد خود را به آنها اختصاص دهیم.سهمیه بندی بنزین از بامداد جمعه 24 آبان آغاز و قرار شد برای کمک به رانندگان تاکسی های اینترنتی تا سقف 300 لیتر در ماه سهمیه بنزین اختصاص یابد. این سهمیه شامل تمام رانندگان تاکسی های اینترنتی می شود که در طول یک ماه، بیش از 200 کیلومتر پیمایش داشته باشند و به ازای هر لیتر هزارو 500 تومان تا سقف 300 لیتر در ماه است.