آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
حوادث
۱۹

دستگیری 51 اغتشاشگر در پایتخت

رئیس پلیس تهران از دستگیری 24 نفر از عاملان اصلی تخریب و آتش زدن بانک ها، 22 نفر از عوامل تخریب و آتش زدن جایگاه های سوخت و پنج نفر از عوامل غارت فروشگاه ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی افزود: این بخشی از دستگیری های پلیس در ارتباط با ناآرامی های اخیر است.

وی با اشاره به اجرای مرحله سی و یکم طرح رعد گفت: در این مرحله از طرح رعد 375 حکم قضایی اخذ شد و به وسیله آن 779 زورگیر، مالخر و سارق و  273خرده فروش را دستگیر کردیم.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح بیش از 8000 قلم انواع اموال سرقتی کشف و ضبط شد و 1148 پرونده سرقت به نتیجه رسید.

وی در مورد تعداد سارقان سابقه دار گفت: از کل سارقان 376 نفر دارای سابقه جرم هستند که از دو سه بار و تا تعدادی زیاد دستگیر شده اند.