آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
صفحه آخر
۲۰

پیوند قلب مرده!

جراحان برای نخستین بار در آمریکا، قلب یک فرد مرده را احیا کردند تا دوباره بتپد و سپس آن را در بدن فرد دیگری پیوند زدند.به گزارش مهر، جراحان دانشگاه دوک طی یک عملیات، قلب یک فرد مرده که جریان خون بدن آن متوقف شده بود را جدا کردند. در مرحله بعد آنان با کمک یک روش جدید، جریان خون را در قلب پیوندی برقرار کردند تا دوباره بتپد.جراحان برای این منظور از روشی به نام پرفیوژن گرم استفاده کردند و خون را دوباره به قلب مرده بازگرداندند. پروفیوژن گرم روشی برای زنده سازی اعضای بدن با خون، اکسیژن و الکترولیت است. این قلب به طور موفقیت آمیز در بدن فرد دریافت کننده پیوند زده شد.