آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۰
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

هدیه ملکه!

گفت: از بازداشت سفیر انگلیس در تجمع جلوی دانشگاه امیر کبیر چه خبر؟!

گفتم: پادوها و سلبریتی های کاسه لیس ملکه انگلیس را جمع کرده بود به موشکباران پایگاه نظامی آمریکا توسط سپاه اعتراض کنند که دستگیرش کردند.

گفت: یک خبر موثق حکایت از آن دارد که سفیر انگلیس از هنگام دستگیری تا تحویل به مقامات ایرانی دوبار خودش را خیس کرده است!

گفتم: خودش گفته از اون چیزها نبوده!

گفت: پس چی بوده؟!

گفتم: می گوید معجون تقویت بی غیرتی و وطن فروشی بوده که ملکه انگلیس برای هنرپیشه های شرکت کننده در تجمع فرستاده بود!