آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۰
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقلاب: فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هرجا روشنگری باشد فتنه انگیز دستش کوتاه می شود.