آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۴
اقتصادی
۸
تسهیلات

بانک مرکزی اعلام کرد : پرداخت تسهیلات حوادث غیر مترقبه حتی به بدهکاران بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد: بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان، مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست. بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های دولتی اعلام کرد که حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک، با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه مصوبات هیات وزیران در خصوص اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سال های قبل آسیب دیدگان به بانک ها، به منظور اجرای بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه بوده است و قانون یاد شده قانون خاص است و ماده 5 مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون موخر قادر به تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبات مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است از این رو بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس جمهوری، بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نباشد.