آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۱
سیاست
۴
تاریخچه ترورهای موساد : برخیز و اول بکش (347)

فصل سی و یکم: شورش در واحد 8200 عملیات «بیوه خیابانی»

رونن برگمن مترجم: منصور بیطرف

با این حال تخطی دیگری که به طور منظم از پروتکل دپارتمان حقوق بین الملل روی داد، این بود که فقط نخست وزیر این اختیار را داشت که عملیات کشتن هدفمند را تصویب کند. مقامات آمان از این اتفاق که شارون کل اختیار در خصوص ترورها را به شین بت داده بود، خشمگین بودند.

آمان برای دور زدن دستور العمل های دپارتمان حقوق بین الملل یک ابزار موازی مشابهی را برای اجرا آن هم بدون آنکه نیاز به تصویب شارون داشته باشد، درست کرد که آن را عملیات حایل «علیه هر کسی که به کسب، توسعه، انبار کردن، حمل کردن یا استفاده از سلاح هایی که به نیابت از سازمان های تروریستی باشد»، نامیده بود. یک افسر ارشد آمان گفت: «دستورات مرا از انجام ترورها منع می کرد، اما هیچ کس ما را از شلیک کردن به هر قسامی که (راکت) پرتاب می کردند یا مواد منفجره حمل می کردند، منع نکرده بود.»

در برخی مواقع، حمل سلاح یا جوخه پرتاب کننده راکت قسام در اصل در زمان واقعی شناسایی می شد، به همین خاطر، کشتن در حقیقت توجیه پذیر بود. اما غالبا، «حایل» یک واژه دیگری برای یک ترور از پیش برنامه ریزی شده، بود؛ چون آمان می خواست یک شخص مشخص بمیرد. یک مقام ارشد آمان گفت: «ما آن را حایل نامیدیم اما البته آن ترور بود. ما عملیاتی را بعد از عملیات دیگر اجرا می کردیم بدون توقف.» برخی از این عملیات، عملیات مشروع نظامی بود، برخی دیگر ترور تروریست های کلیدی و بسیاری دیگر در منطقه خاکستری میان این دو.

در طول زمان، انجمن های اطلاعاتی و نظامی در اختراع راه های نوینی که پروتکل های رسمی را به بازی می گرفتند، بهتر و بهتر شدند. آی دی اف، به شدت روش های باز کردن آتش مثل مناطقی که آلوده به تروریست ها بود را وسیع تر کرده بود و سربازان دستور داشتند تا به هر کس که نوعی از سلاح جنگی مثل کوکتل مولوتف یا مواد منفجره در دستش بود بدون هیچ اخطاری شلیک کنند و پس از آن مطمئن شوند که کشته شده است. همچنین به منظور ایجاد موقعیت هایی که در آن تروریست های مسلح مظنون از پناهگاه شان خارج شوند و به خیابان ها یا کوچه ها بیایند، محلی که در معرض آتش شلیک اسراییلی ها قرار می گرفتند، یک روش عملیاتی با نام رمز «گرس ویدو یا بیوه خیابانی» شکل گرفت.

توضیح: استفاده از واژه تروریست های فلسطینی برای حفظ امانت در ترجمه است نه اعتقاد مترجم و روزنامه