آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۴
اقتصادی
۹
داده نما

میزان بارندگی در استان سیستان و بلوچستان

در استان سیستان وبلوچستان بارش ها از ابتدای سال آبی تا  21 دی ماه 3097 درصد افزایش را نشان می دهد.