آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۱
خارج از مرزها
۵

طرح روز

هفته گذشته جنگل های استرالیا سوختند. هزاران جاندار ساکن این جنگل ها در این آتش سوزی از دست رفتند. عکس ها و خبرهای زیادی از این فاجعه زیست محیطی منتشر شد و طراحان هم درباره آن دست به قلم شدند. طرحی که می بینید «امید» نام دارد و توسط «گلن لی ریور» طراحی شده است.