آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۲
صنعت و معدن
۳

استان های اول و صنایع برتر برای سرمایه گذاران معرفی شد: ردیابی 8 ماهه توسعه صنعتی

دنیای اقتصاد : صنایع جذاب برای سرمایه گذاران داخلی کدام است؟ از سوی دیگر کدام گروه های صنعتی در میانه پاییز توانسته اند با بالاترین سرمایه محقق شده به بهره برداری برسند؟ داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که از میان 32 گروه صنعتی ارزیابی شده بالاترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری به گروه «کک و فرآورده های حاصل از نفت» اختصاص یافته و به تنهایی 9/ 16 درصد از کل سرمایه گذاری در میانه پاییز را از آن خود کند. در رده های بعدی گروه های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» و «محصولات از لاستیک و پلاستیک» قرار دارند، گروه هایی که توانسته اند بالاترین پیش بینی سرمایه گذاری را به خود اختصاص دهند. اما با توجه به داده های اعلام شده گروه های «محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» به لحاظ تعداد بیشترین درخواست را برای سرمایه گذاری به خود اختصاص داده اند و در میان صنایع جذاب برای سرمایه گذاران قرار گرفته اند. با توجه به آمارهای اعلام شده از 17 هزار و 54 فقره جواز تاسیس صادره در دوره زمانی مورد بررسی محصولات غذایی و آشامیدنی ها با اخذ دو هزار و 155فقره جواز تاسیس بیشترین درخواست برای اخذ جواز را داشته و گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز با اخذ هزار و 971 فقره جواز در جایگاه بعدی قرار داشته است.

ارزیابی های صورت گرفته همچنین نشان دهنده آن است که از میان 30 رشته فعالیت گروه هایی که به بهره برداری رسیده اند نیز بالاترین سرمایه گذاری صورت گرفته به گروه های «محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی» و «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص یابد. صنایعی که در رده صنایع سرمایه بر قرار گرفته اند و بالاترین رقم سرمایه گذاری برای عملیاتی شدن آنها صرف شده است؛ نگاهی به داده های اعلام شده این نکته را نیز نمایان می کند که 1/ 26 درصد از سرمایه گذاری محقق شده به گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» اختصاص داشته است که با این شرایط می توان گفت بیش از یک چهارم سرمایه محقق شده در دوره زمانی مورد بررسی به این گروه جذاب برای سرمایه گذاران اختصاص داشته است. اما به لحاظ تعداد نیز بیشترین پروانه های بهره برداری صادره به گروه های «محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «ساخت ماشین آلات و تجهیزات» اختصاص داشته است و این گروه ها توانسته اند بیشترین طرح های به بهره برداری رسیده را به خود اختصاص دهند.

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 17 هزار و 54 فقره جواز تاسیس برای متقاضیان سرمایه گذاری با پیش بینی سرمایه بیش از یک میلیون و 873 هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده است، جوازهای صادره هرچند به لحاظ تعداد رشد حدود 16 درصدی داشته است، اما به لحاظ ارزشی با افت 10 درصدی همراه بوده که این امر بیانگر آن است که صنایع کوچک و بعضا متوسط جایگزین صنایع بزرگ و سرمایه بر شده اند. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش منتشر شده این نکته را قید کرده که رشد منفی پیش بینی سرمایه گذاری در مدت زمان مورد بررسی به دلیل صدور جواز تاسیس واحد «پترو پالایش مکران» با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 411 هزار میلیارد ریال در شهریور سال 97 است و بدون احتساب واحد مذکور تغییرات میزان پیش بینی سرمایه گذاری در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری افزایش 3/ 11 درصدی نشان می دهد.سهم پروانه های بهره برداری (ایجادی و توسعه ای) نیز در میانه پاییز برابر با 3 هزار و 960 فقره بوده است، سرمایه محقق شده برای پروانه های بهره برداری نیز حدود 245 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 36 درصدی داشته است و با این شرایط می توان گفت برای پروانه های بهره برداری شده نیز بیشترین تمرکز سرمایه گذاران روی صنایع کوچک و بعضا متوسط است. افت سرمایه گذاری محقق شده در مدت زمان مورد بررسی نیز براساس گزارش منتشر شده به دلیل صدور پروانه بهره برداری واحد نفت ستاره خلیج فارس با سرمایه گذاری بیش از 190 هزار میلیارد ریال در خردادماه سال 97 است و بدون احتساب واحد مذکور افت سرمایه گذاری در دوره زمانی مورد بررسی به بیش از 7 درصد خواهد رسید.

 استان های پیشتاز

اما کدام استان ها توانسته اند در مدت زمان مورد بررسی بیشترین مجوز صادره برای ایجاد طرح جدید را به خود اختصاص دهند. براساس داده های اعلام شده استان های یزد، سمنان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس در زمره استان های پیشتاز در اخذ مجوز قرار داشته اند و توانسته اند نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. سهم استان یزد از مجموع جوازهای صادره برابر با هزار و 782 فقره طرح است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 81 درصدی داشته است، همچنین برای این استان سرمایه بیش از 76 هزار میلیارد ریالی پیش بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 69 درصدی داشته است و اشتغال پیش بینی شده برای این استان نیز رشدی بیش از 85 درصدی را ثبت کرده است. سهم استان سمنان نیز از جوازهای صادره برابر با هزار و 493 فقره طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5/ 32 درصدی داشته و برای اجرایی کردن این طرح ها سرمایه بیش از 69 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 49 درصدی داشته است، مجموع اشتغال پیش بینی شده برای این استان نیز رشدی حدود 24 درصدی را ثبت کرده است. برای خراسان رضوی نیز به عنوان سومین استان در مدت زمان مورد بررسی هزار و 444 فقره جواز صادر شده که رشد بیش از 28 درصدی داشته است، اشتغال پیش بینی شده برای این استان نیز رشدی بیش از 75 درصد را تجربه کرده است. با توجه به داده های اعلام شده سهم استان آذربایجان شرقی نیز از مجموع جوازهای صادره برابر با هزار و 148 فقره است که این تعداد در مقایسه با سال قبل رشدی 29 درصدی را به همراه داشته است، سرمایه پیش بینی شده برای این استان نیز بیش از 128 هزار میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 95 درصدی را برای این استان داشته است. اما استان فارس با اخذ 952 فقره جواز جدید توانست در جایگاه پنجم قرار گیرد و افتی بیش از 7 درصد را تجربه کند، سرمایه پیش بینی شده برای این استان بیش از 70 هزار میلیارد ریال ثبت شده است. سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از جوازهای صادره 191 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 18 درصدی داشته است، برای این بخش سرمایه بیش از 193 هزار میلیارد ریالی پیش بینی شده است.

با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت استان های پیشتاز در اخذ پروانه بهره برداری نیز به استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی و قزوین اختصاص داشته است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 349 فقره پروانه برای استان اصفهان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 8 درصدی داشته است، برای این استان نیز بیش از 16 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است. آذربایجان شرقی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 338 فقره پروانه بهره برداری را کسب کرده که برای تحقق این طرح ها سرمایه بیش از 15 هزار میلیارد ریالی صرف شده است که رشدی بیش از 19 درصدی داشته است. استان تهران نیز با اخذ 263 فقره پروانه بهره برداری توانست عنوان سوم استان های پیشتاز را به خود اختصاص دهد. با نگاهی به داده های اعلام شده این نکته نیز نمایان می شود که در دوره زمانی مورد بررسی 249 فقره پروانه بهره برداری برای استان خراسان رضوی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 2 درصدی داشته است. سهم استان قزوین از پروانه های بهره برداری صادره برابر با 228 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 45 درصد داشته است. سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از پروانه های بهره برداری صادره برابر با 239 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 16 درصدی داشته است، مجموع سرمایه گذاری محقق شده برای این بخش بیش از 22 هزار میلیارد ریال بوده است.