آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۲
بازرگانی
۵

کارنامه تجارت کشورهای «جی 20»

دنیای اقتصاد : تجارت بین المللی در بیشتر کشورهای G20 در سه ماهه سوم سال 2019 روند نزولی خود را ادامه داده و در مقایسه با سه ماهه دوم همین سال، صادرات G20 در سه ماهه سوم 2019 کاهش 7/ 0 درصدی و واردات آن کاهش 9/ 0درصدی داشته است. بیشترین افزایش در صادرات متعلق به آرژانتین و بیشترین افزایش در واردات متعلق به برزیل بوده است.

تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه 20

براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تولید ناخالص داخلی کشورهای G20 (به قیمت ثابت سال 2019) در فصل سوم سال 2019 به رقم حدود 106 هزار میلیارد دلار رسیده که نسبت به فصل دوم سال 2019 رشد 7/ 0 درصدی را تجربه کرده است. سرعت رشد فصلی تولید ناخالص داخلی این گروه از کشورها در فصل سوم 2019 نسبت به سرعت رشد فصلی آن در فصل دوم 2019 تقریبا ثابت مانده است. در کشورهای عضو OECD تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال 2019 حدود 8/ 57 هزار میلیارد دلار بوده و نسبت به فصل قبل خود رشد 4/ 0 درصدی را تجربه کرده است. در اتحادیه اروپا سرعت رشد تولید ناخالص داخلی فصل سوم 2019 نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. در میان کشورهای گروه 20 تولید ناخالص داخلی کشورهای آلمان، مکزیک، انگلیس و آرژانتین در فصل دوم سال 2019 نسبت به فصل قبل آن با کاهش مواجه شده اما در فصل سوم سال 2019 مجددا روند افزایشی در پیش گرفته اند. همچنین در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم، بیشترین افزایش در رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشورهای G20 در آرژانتین رقم خورده و بیشترین کاهش را آفریقای جنوبی داشته است.

تولید ناخالص داخلی چین در فصل سوم 2019 رشد 5/ 1 درصدی داشته، اما با وجود آنکه سرعت رشد آن نسبت به قبل کاهش یافته، ولی همچنان در میان کشورهای گروه 20، با بیشترین سرعت درحال افزایش تولید است. سرعت رشد تولید ناخالص داخلی در کانادا و استرالیا نسبت به فصل دوم کاهش قابل توجهی داشته و در اقتصادهای کره جنوبی و ترکیه سرعت رشد افزایش داشته است. در فرانسه، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا رشد تولید ناخالص داخلی در فصل سوم 2019 نسبت به فصل قبل همین سال، ثابت باقی مانده است. رشد نقطه به نقطه تولید در کشورهای G20 نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت این کشورها در فصل سوم 2019 نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد حدود 9/ 2 درصدی را تجربه کرده است. بیشترین میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی منتهی به فصل سوم 2019 متعلق به چین و پس از آن متعلق به اندونزی بوده است. کمترین میزان رشد سالانه منتهی به فصل سوم 2019 نیز در کشورهای مکزیک و آفریقای جنوبی اتفاق افتاده است. رشد اقتصادی کشورهای گروه 20 از فصل سوم 2018 تا فصل سوم 2019 بیانگر چند نکته است. نخست؛ آرژانتین همچنان دچار رکود اقتصادی است و رشد اقتصادی آن در فصل سوم 2019 همچنان منفی بوده، اما از شدت کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به فصول گذشته تا حدی کاسته شده است. دوم؛ مکزیک نیز در فصل سوم 2019 دارای رشد اقتصادی منفی بوده و در صورت ادامه چنین روندی انتظار می رود این کشور وارد شرایط رکود اقتصادی شود. سوم؛ ترکیه پیش از سه فصل متوالی رشد اقتصادی منفی، در سال 2019 با تجربه رشد 5/ 0 درصدی نسبت به فصل سوم 2018، از رکود خارج شده است. چهارم؛ در فصل سوم 2019 سرعت رشد اقتصادی در کشورهای ژاپن، استرالیا، برزیل، روسیه و آلمان نسبت به رشد اقتصادی در فصول قبل افزایش یافته است. پنجم؛ ایتالیا از فصل دوم سال 2019 از رکود خارج شده و در فصل سوم 2019 به روند صعودی تولید ناخالص داخلی خود ادامه داده است. به طوری که رشد اقتصادی آن به 3/ 0 درصد در این فصل رسیده است. ششم؛ کشورهای انگلیس و آمریکا اگرچه همچنان دارای رشد اقتصادی مثبت هستند، اما روند رشد اقتصادی آنها از فصل نخست سال 2019 نشان می دهد سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی این کشورها رو به کاهش است.

ارزش تجارت بین المللی در کشورهای G20 روند نزولی خود را در سه ماهه سوم سال 2019 ادامه داده و با رسیدن به رقم 9/ 3610 میلیارد دلار نسبت به رقم ثبت شده در فصل دوم 2019 به پایین ترین نرخ از فصل سال 2018 رسیده است. صادرات در G20 در سه ماهه سوم 2019 در مقایسه با سه ماهه دوم همین سال، کاهش فصلی 7/ 0 درصدی و واردات آن کاهش فصلی 9/ 0 درصدی داشته که بخشی از آن به دلیل سقوط حدود 20 درصدی قیمت نفت و تضعیف در اکثر ارزهای مهم نسبت به دلار آمریکا است. ارزش تجارت در بیشتر کشورهای G20 در سه ماهه سوم سال 2019 نسبت به فصل قبل آن نزولی بوده است. این روند نزولی در برخی از اعضای گروه 20 از جمله در اتحادیه اروپا با کاهش 8/ 1 درصدی صادرات و کاهش 4/ 0درصدی واردات، قابل توجه بوده است. همچنین ارزش صادرات و واردات در کل اقتصادهای مهم اتحادیه اروپا با کاهش مواجه شده که از آن جمله می توان به فرانسه با کاهش 6/ 3 درصد صادرات و کاهش 7/ 1 درصدی واردات و آلمان به ترتیب با کاهش 4/ 0 درصد و 8/ 1 درصد ارزش صادرات و واردات اشاره کرد. در ایتالیا نیز تجارت برای ششمین فصل پیاپی سقوط کرده و صادرات و واردات در سه ماهه سوم سال 2019 با کاهش 2/ 1 درصدی و یک درصدی مواجه شده اند. کاهش ارزش تجارت فصل سوم نسبت به فصل دوم 2019 در انگلیس شامل کاهش 3/ 3 درصدی در صادرات و 6/ 1 درصدی در واردات بوده که بخشی از آن نشان دهنده افت قابل توجه ارزش استرلینگ و عدم اطمینان در رابطه با تحولات برگزیت است. در اقتصادهای مهم آسیایی گروه 20 در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم آن، ضعیف بوده و با کاهش همراه شده است. از جمله در هند 7/ 9 درصد کاهش، در کره جنوبی 3/ 2 درصد کاهش، در چین 8/ 1 درصد کاهش و در اندونزی 4/ 0 درصد واردات کاهش داشته است. در این میان واردات عربستان سعودی با کاهش 8/ 8 درصدی مواجه شده است. در مقایسه با واردات، صادرات به طور کلی در منطقه بهتر بوده، به طوری که اندونزی، ژاپن و چین به ترتیب رشد 1/ 4 درصدی، 2/ 2 درصدی و 6/ 1 درصدی داشته اند. اما صادرات در هند و کره جنوبی به ترتیب 1/ 3 درصد و 4/ 0 درصد کاهش داشته است. در عربستان سعودی نیز صادرات به دلیل تاثیر کاهش قیمت نفت، 8/ 6درصد کاهش یافته است. در منطقه آمریکای شمالی، صادرات در ایالات متحده با 2/ 0 درصد کاهش و در واردات 7/ 0 درصد کاهش در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم آن مواجه شده است. صادرات ایالات متحده به چین به میزان قابل توجهی پایین تر از سطح صادرات در قبل از تنش های تجاری دوجانبه اخیر رسیده و واردات آن از چین نیز 1/ 2 درصد کاهش یافته است. صادرات و واردات مکزیک در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم آن 2/ 0 درصد و 4/ 0 درصد کاهش یافته، درحالی که کانادا کاهش 7/ 1 درصدی در صادرات را نشان می دهد، اما واردات آن افزایش 4/ 0 درصدی داشته است. در آمریکای جنوبی در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم، ارزش صادرات برزیل 5/ 3 درصد کاهش یافته، درحالی که ارزش واردات این کشور 3/ 15 درصد بیشتر شده است. در آرژانتین، افزایش قابل توجه حمل ونقل به چین باعث افزایش ارزش صادرات آرژانتین شده و این کشور بیشترین افزایش در صادرات را در میان اعضای گروه 20 در سه ماهه سوم سال 2019 به خود اختصاص داده است. ارزش واردات کشور آرژانتین در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم آن حدود 2/ 2 درصد کاهش داشته است. رشد نقطه به نقطه ارزش تجارت در کشورهای گروه 20 نشان می دهد که صادرات کشورهای گروه 20 در فصل سوم 2019 نسبت به فصل سال 2018 با کاهش 6/ 3 درصدی مواجه شده و واردات آن نیز 3/ 4 درصد کاهش یافته است. در میان کشورهای عضو این گروه، بیشترین میزان رشد صادرات سالانه منتهی به فصل سوم 2019 متعلق به آرژانتین و پس از آن متعلق به استرالیا بوده است. بیشترین میزان رشد واردات سالانه منتهی به فصل سوم 2019 نیز متعلق به ترکیه است. بیشترین کاهش در تجارت سالانه منتهی به فصل سوم 2019 به ترتیب صادرات و واردات متعلق به کشورهای عربستان سعودی و آرژانتین بوده است.