آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۳
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

■ برای ایجاد برکت در اموال چه توصیه ای دارید؟

اولا، مالی که طبق دستور شرعی تحصیل شود حلال است و مال حلال نیز با برکت خواهد بود؛ ثانیا، اگر به مستحبات و مکروهاتی که در باب تحصیل مال و یا کسب و کار بیان شده، اهمیت داده شود، سبب برکات بیشتری می گردد؛ ثالثا، اگر خمس و زکات مالی پرداخت شود، برکت به بار خواهد آورد؛ رابعا، کارهای خیر مانند صدقه، رسیدگی به فقرا و هزینه در مسیر حضرت اباعبدالله (ع) نیز به برکت اموال انسان خواهد افزود.