آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۵
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
رویداد

همدردی مهرگانی ها با اسماعیلیون و بیروتی

هواپیمای مسافربری اوکراینی که حوالی تهران سرنگون شد، جامعه ادبیات داستانی ایران هم داغدار شد؛ همان روز خبر آمد که دختر و همسر حامد اسماعیلیون و نیز برادرزاده منیرالدین بیروتی هم در آن پرواز کشته شده اند.

حالا هم در ادامه تسلیت های جامعه ادبی به این دو داستان نویس، مدیر جایزه «مهر گان ادب و علم» گفته که مراسم پایانی این جایزه به احترام خانواده های بیروتی و اسماعیلیون با تاخیر برگزار خواهد شد.

آن طور که علیرضا زرگر به خبرگزاری ایسنا گفته، مراسم نهایی اهدای جایزه مهرگان ادب دوره بیستم به همراه مهرگان علم دوره پانزدهم قرار بوده در آخر دی ماه برگزار شود اما حالا به خاطر حوادث ناگوار و مکرری که اتفاق افتاده، برگزار نخواهد شد. دبیرخانه جایزه مهرگان نیز پیش از این، در بیانیه ای نوشته بود: «وظیفه خود می دانیم با حامد اسماعیلیون و منیرالدین بیروتی، دو نویسنده خوب کشور که عزیزانشان را در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین از دست داده اند و نیز خانواده نخبگان علمی مهاجر و دیگر جانباختگان ایرانی و غیرایرانی این حادثه غمبار همدردی کنیم و در سوگ بزرگ آنان شریک باشیم».

گروه ادبیات و هنر روزنامه جام جم نیز، دوباره به حامد اسماعیلیون و منیرالدین بیروتی تسلیت می گوید