آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۴
سیاسی
۳

دیگه چه خبر

اکثریت امریکایی ها از برخورد ترامپ با ایران ناراضی هستند

 خبر اول اینکه، ای بی سی نیوز در گزارشی تاکید کرد که اکثریت امریکایی ها مخالف سیاست ترامپ در قبال  ایران هستند. به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی نیوز، نتایج یک نظرسنجی نشان داده است که 56 درصد، مخالف برخورد ترامپ با ایران هستند و 43 درصد سیاست ترامپ در مورد ایران را تایید می کنند.  87 درصد جمهوریخواهان برخورد ترامپ با ایران را تایید کردند و در میان دموکرات ها، 90 درصد با برخورد امریکا با ایران مخالفت کردند. در مجموع 94 درصد از دموکرات ها و 52 درصد از جمهوریخواهان، نگران احتمال ورود به جنگ دیگری در خاورمیانه هستند.

دانشجویی بازداشت نشده است

 دست آخر اینکه،  معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به تجمع روز شنبه مقابل این دانشگاه گفت: گزارشی مبنی بر اینکه دانشجویی بازداشت شده باشد به دست ما نرسیده است، احتمالا اگر کسی هم بازداشت شده باشد از افرادی بوده که در بیرون دانشگاه حضور داشتند.  به گزارش ایلنا، «سیاوش خرسندی» افزود: داخل دانشگاه مورد خاصی اتفاق نیفتاد و موردی از بازداشت دانشجویان نشنیدم. وی ادامه داد: در بیرون دانشگاه عده ای تجمع کرده بودند و احتمالا بازداشتی ها از آنها بوده است. دانشجویان داخل دانشگاه بودند و مشکل بیشتر در بیرون دانشگاه بود.