آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۱
جامعه
۱۳

علت بارش های شدید جنوب کشور چیست؟

احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور دو عامل «تغییر پذیری آب و هوا» و «تغییرات اقلیمی» را علت تغییر الگوی بارش ها و بارش های شدید در جنوب کشور می داند.از ابتدای امسال تاکنون استان های جنوبی کشور چندین بار سیل های بزرگ و خسارت آوری را تجربه کرده اند. از سوی دیگر همزمان با بارش های شدید در جنوب کشور، بارش ها در استان های غربی که همواره از میزان خوب بارش برخوردار بوده اند از ابتدای سال آبی تاکنون کمتر از حد نرمال گزارش شده است. وظیفه در گفت وگو با ایسنا درباره علت تغییر الگوی بارش ها در کشور اظهار کرد: در درجه اول می توان به این موضوع اشاره کرد که آب و هوا و اقلیم به صورت جهانی همواره تغییرپذیر است همچنین تغییرات اقلیمی الگوهای جوی را تاحدودی تحت تاثیر قرار داده است.او با اشاره به اینکه سیستم های هواشناسی حرکت موجی دارند و فرآیندهای گسترده ای نیز در شکل گیری این امواج دخالت می کنند، تصریح کرد: برای مثال نوسانات جنوبی، نوسانات دوقطبی اقیانوس هند، نوسانات پرفشار سیبری و نوسانات اقیانوس اطلس شمالی امواج بزرگ مقیاسی هستند که در شکل گیری امواجی که از غرب به شرق حرکت می کنند، تاثیرگذارند.رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه سال گذشته ما در کشور بارندگی خوبی داشتیم اما اروپای غربی سال خوبی از نظر بارندگی نداشت، گفت: امواج در این بازه زمانی به گونه ای شکل گرفته بود که بخش گرم و پایدار آن در اروپای غربی قرار داشت و بخش ناپایدار آن روی شرق مدیترانه و خاورمیانه گسترده شده بود.وظیفه با اشاره به اینکه در حال حاضر امواج جوی به گونه ای است که بارش های خوبی در سواحل شرقی خلیج فارس پیش بینی می شود، اظهار کرد: اقلیم همواره ثابت نیست و ثابت نبودن آن لزوما به تغییرات اقلیمی مربوط نمی شود.