آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۰
اخبار کشور
۱۱

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی خبر داد: رشد 100 درصدی درآمد از اجرای کلاس های فوق برنامه

معاون وزیر آموزش و پرورش از رشد چشمگیر 100 درصدی درآمدهای بند 4 که موضوع درآمدهای اجرای کلاس های فوق برنامه است خبر داد.

به گزارش فارس، مجتبی زینی وند در نشست خبری دیروز گفت: در بخش جذب درآمدهای ماده 11 قانون شوراها که در مدارس اتفاق می افتد، افت 40 درصدی درآمدهای بند 2 که موضوع کمک های داوطلبانه به مدارس است را شاهدیم و البته در مقابل رشد چشمگیر 100درصدی درآمدهای بند 4 که موضوع درآمدهای اجرای کلاس های فوق برنامه است را نشان می دهد. وی با بیان اینکه در اجرای کلاس های فوق برنامه مدارس شاهد رشد چهار برابری بودیم و این رقم از 106 میلیارد و 534 میلیون تومان در سال 96 به 463 میلیارد و 761 میلیون تومان در سال 97 رسیده است، افزود: بند 4 موضوع درآمدهای اجرای کلاس های فوق برنامه مدارس است که نشان می دهد اولیای دانش آموزان با اطلاع از نحوه هزینه کرد و شفافیت ارائه خدمات به فرزندانشان، تمایل بیشتری برای تامین هزینه های داوطلبانه مدرسه از خود نشان می دهند.