آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۱
سیاست نامه
۱۵

کتابخانه

سیری در زندگی و آرای استاد اعوانی

حکمت گاهی به معنای خاصی به کار می رود و گاهی به معنای عام و هر دو در فرهنگ و تمدن بسیار موثرند. ایران هم دارای حکمت به معنای عام بوده است و هم دارای حکمت به معنای خاص. حکمت به معنای خاص همان فلسفه است و از دیرباز تا به امروز از خصوصیات حکمت و تمدن اسلامی این بوده که حیات مستمر داشته است. این حکمت فقط در ایران بوده است و در هیچ یک از دیگر کشورهای اسلامی از گذشته تا امروز حکمت اسلامی وجود نداشته است. این کشورها اگر فلسفه دارند فلسفه را به معنای غربی آن می خوانند. بنابراین حکمت به معنای خاص از بزرگ ترین دستاوردهای فرهنگ و ذخیره های معنوی ما است که در ایران حیات مستمر داشته است. آنچه در کتاب «آفاق فکرت در سپهر فطرت» آمده است حاصل پژوهش ها و دیدگاه های چهل سال اخیر دکتر غلامرضا اعوانی استاد فلسفه است که در پاسخ به پرسش های حامد زارع روزنامه نگار حوزه اندیشه فراهم است. «آفاق فکرت در سپهر فطرت» در واقع گفت وگوی حامد زارع با استاد غلامرضا اعوانی است که توسط انتشارات «ققنوس» منتشر شده است. این کتاب بخش های متعدد و متنوعی از زندگی و آرای فکری - فلسفی استاد اعوانی را در بر گرفته است که از جمله سر فصل های آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ سال های ابتدایی زندگی در سمنان، دانشجویی در بیروت، ادامه تحصیل در تهران، ریاست انجمن فلسفه، فراغت از انجمن، فلسفه و هستی شناسی، تاریخ و معرفت شناسی، علم و حکمت شناسی، سید حسین نصر و سنت گرایی، گذشته و آینده حکمت اسلامی، جایگاه حکمت در نظام دانشگاهی، نسبت حکمت و علوم انسانی، ابن سینا و حکمت مشایی، سهروردی و حکمت اشراقی، ابن عربی و حکمت عرفانی، ملاصدرا و حکمت متعالی، علامه طباطبایی و حکمت قرآنی اشاره کرد.

چرا خبر مهم است؟

چرا دایم به سراغ اخبار می رویم؟ امروزه اخبار همان تسلطی را بر زندگی مان یافته که زمانی سنت های خیلی قوی بر زندگی ما داشته اند. ولی ما به ندرت به تاثیرات آن بر زندگی مان توجه می کنیم. آلن دوباتن در این کتاب از دیدگاهی جدید به بررسی نمونه رایج گزارش های خبری از قبیل سوانح هوایی، قتل، رسوایی سیاسی و مصاحبه با شخصیت های سرشناس پرداخته و سوالاتی تفکر برانگیز مطرح کرده است؛ چرا گزارش های فجایع جذابند؟ چرا به روابط عاشقانه افراد مشهور توجه و علاقه نشان می دهیم؟ چرا وقتی سیاستمداری وجهه خود را از دست می دهد لبخند می زنیم؟ او در این روند مخاطب را به سمت درکی روشن از نیرویی هدایت می کند که بیش از همه بر نگاه ما به واقعیت اثر می گذارد.«اخبار راهنمای کاربر» نوشته آلن دوباتن با ترجمه مریم تقدیسی توسط انتشارات «ققنوس» منتشر شده است.از جمله سرفصل های این کتاب می توان به کسالت و سردرگمی، ترس و خشم، عقاید اکتسابی، اطلاعات/ تخیل، اخبار سرمایه گذاری، تحسین، حسد، تراژدی، تصادف، طبیعت، اخبار سلامتی، فرهنگ، شخصی سازی، اخبار داخلی و... اشاره کرد.