آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۰
اخبار کشور
۱۱

سالانه 50 هزار نفر به بازنشستگان آموزش و پرورش اضافه می شوند

رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش گفت: هر سال 50 هزار نفر به جمعیت 850 هزار نفری بازنشستگان آموزش و پرورش اضافه می شوند و در چند سال اخیر تعداد بازنشستگان از شاغلان بیشتر شده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت پرورشی و فرهنگی، احمد صافی در جمع اعضای کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان های مختلف در اردوگاه شهید باهنر افزود: البته این افراد می توانند سرمایه انسانی اجتماعی محسوب شوند؛ زیرا بازنشستگی یک فرصت است نه یک تهدید. می توان از حضور این افراد به خصوص در آموزش و پرورش استفاده کرد زیرا عمری را در راستای رشد کودکان و نوجوانان صرف کرده اند.صافی ادامه داد: از 850 هزار بازنشسته حدود هزار نفر از مربیان و معاونان تربیتی در آموزش و پرورش بودند و اکنون در لباس پیشکسوتی آموزش و پرورش ایفای نقش می کنند. بازنشستگان اکنون در 24 زمینه در ایران نقش ایفا می کنند.