آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۱
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

خبرگزاری ایرنا با انتشار مجموعه عکسی روایت کرد: «خرم آباد -خانه های قدیمی بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و هویت اقوام بوده و حفظ آنها یکی از اولویت های مهم در شهرسازی مدرن است؛ مساله ای که گویا در خرم آباد رو به فراموشی است. تصاویر مربوط به خانه های قدیمی این شهر در محلات پشت بازار و درب دلاکان است.» عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.