آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۵
جامعه
۱۸

شهر سیاهپوش شود

اعظم آهنگر سله بنی

حال مردم این روزها خوب نیست و این را می شود در رفتار و کردار و گفتارشان دید، اما این حال بد فقط ناشی از حوادث مکرر نیست، بلکه از این ناشی است که فکر می کنند مسوولان با آنها صادق نبوده اند و قصد پنهانکاری داشته اند.

برای از میان بردن این ذهنیت منفی، مدیریت شهری می تواند اقداماتی انجام دهد و درعمل ثابت کند با مردم همدل و هم داستان است.

برای این منظورلازم است درفضاهای شهری اقداماتی انجام شود و همدردی مسوولان با جامعه و به خصوص با قربانیان حادثه سقوط هواپیما در سراسر شهر مشهود باشد.

ازجمله این اقدامات می تواند سیاهپوش شدن شهر، سیاه شدن پرچم ها، نیمه افراشته شدن آنها، نصب عکس قربانیان درفضاهای شهری یا نصب بیلبوردهایی برای بیان مواضع رهبری و سایر مسوولان در قبال این حادثه باشد.

در واقع شهر باید نشان دهد با مردم در یک موضع قرار دارد و درد و رنج آنها را درک می کند.

مسلما با این اقدامات، فضایی همدلانه در کشور ایجاد می شود و اسباب تسکین برای مردم فراهم می آید.