آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۵
صفحه آخر
۲۰

دهکده عود سازان

روستایی در حومه هانوی پایتخت ویتنام به نام دهکده عود وجود دارد که بیشترساکنانش به تولید چوب های عود برای سال نوی چینی مشغولند.

به گزارش فرارو، تولید چوب های خوش بوی عود یکی از منابع مهم درآمد بسیاری از ساکنان این روستاست.ساکنان، چوب های عود را در محلی خشک در هوای آزاد می گذارند تا این چوب ها خشک و برای سوزاندن آماده شوند. روستاییان سپس این عودهای خشک شده را دسته دسته جمع می کنند و برای فروش به بازار می فرستند.

سال نوی چینی 25 ژانویه است و مردم با فرا رسیدن سال نو اقدام به سوزاندن چوب های عود به یاد نزدیکانی می کنند که فوت کرده اند.