آرشیو یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۵
سیاست
۲
روزنه

جایگاه داوری جامعه روحانیت در تعلیق

یک عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته است که جامعه روحانیت نه بخشی از کار شورای ائتلاف، بلکه کل کار شورا را باید بدون کم وکاستی داوری کند. این در حالی است که جایگاه جامعه روحانیت مبارز نه تنها در شورای ائتلاف اصولگرایان، بلکه در کل ساختار تصمیم سازی اصولگرایی مدت هاست معلق است. تنها جریان سنتی اصولگرایی به طور مشخص جبهه پیروان خط امام و رهبری است که نقش داوری و محوریت برای جامعه روحانیت قائل است. دیگر احزاب، چهره ها و جریان ها، به ویژه جریان پایداری و قالیباف اصولا نه تنها حاضر به پذیرش این نقش برای جامعه نیستند، بلکه اصولا سر ناسازگاری با آن دارند.

چهار سال پیش که شورای ائتلاف اصولگرایان درگیر بستن فهرست بود، بحث و اختلاف فراوان ایجاد شد. مسئله سهم خواهی جریان های متاخر مانند جبهه پایداری و نرسیدن سهم بیشتر به جریان های سنتی تر و استخوان دارتر مطرح شد تا جایی که به قهر حسن غفوری فرد و خروجش از ائتلاف منجر شد. دو سال پیش هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری که اصولگرایان، جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) را شکل دادند، برخی از درون جریان اصولگرایی معتقد به دخالت و مهندسی طیف علیرضا زاکانی در هنگام رای گیری چهره های منتخب برای رسیدن به نامزد منتخب بودند. احتمالا برای جلوگیری از این نفوذ قرار شده یک نهاد عالی بر سازوکار فهرست نظارت و داوری کند. باید منتظر ماند و دید آیا واقعا چنین نقشی به جامعه روحانیت در عمل داده می شود؟حالا این بار گفته شده که حضور جامعه روحانیت مبارز در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شرط حضور برخی تشکل های قدیمی تر اصولگرا برای شرکت در ائتلاف بوده؛ حضوری که ابتدا سعی شد به نقش مشورتی فروکاسته شود، اما جامعه روحانیت قائل به نقش مشورتی نشد تا اینکه در نهایت شورای ائتلاف نقش داوری جامعه روحانیت را پذیرفت. اما حضور جامعه روحانیت مبارز به عنوان داور در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، چندان روشن نیست و کسی نمی داند این داوری چگونه تعریف شده است. موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، با بیان اینکه سرنوشت داوری جامعه روحانیت در سازوکار شورای ائتلاف و عملکرد آن، روشن و شفاف نیست، تاکید دارد: اگر بر فرض، اختلاف نظر در هر مرحله ای بروز کرد، نقش و چگونگی داوری جامعه روحانیت نباید مبهم باشد، بنابراین نقش داوری را روشن و بدون تعارف و کلی گویی بیان کنید. جامعه روحانیت چند ماه پیش اعلام کرده بود که یک مدل و الگوی انتخاباتی برای انتخابات مجلس آتی در نظر دارد که اجرائی شدن آن منوط به خواست و همگرایی جریان های اصولگرایی ذیل چتر این جامعه است. احتمالا مقصودش همین نقش داوری بود. خود مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت که نامزد مجلس شده و حالا به این بهانه مدعی است که در جلسات شورای ائتلاف دیگر شرکت نمی کند، قبلا گفته بود که «جبهه پیروان خط امام و رهبری همواره و دائم برای فعالیت های سیاسی و انتخاباتی، به سمت جامعه روحانیت مبارز اقبال نشان می داد؛ اما احزاب جدیدی که جوان بودند و به میدان آمدند، کوس استقلال زدند و گفتند خودمان می توانیم به ائتلاف و نتیجه برسیم. از زمانی که چنین نگاهی پدید آمده است، ما شاهد تفرق و تشتت در جریان اصولگرا هستیم».کریمی اصفهانی، از اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری، دیروز به خبرآنلاین گفته است: «نقش داوری جامعه روحانیت مبارز به تایید همه اعضا رسیده و شورای ائتلاف بر نقش داوری جامعه روحانیت مبارز تاکید دارد». او معتقد است: «جامعه روحانیت روی تمام بخش های شورای ائتلاف؛ از فرایند گرفته تا تعیین مصداق ها باید صحه بگذارد و در این صورت لیست مورد تایید و قبول همه اصولگرایان است». او گفته: «نتیجه ای که ما در شورای ائتلاف بر اساس رای گیری به آن رسیده ایم این است که موضوع داوری را فراتر از فرایندهای شورای ائتلاف به صورت تام وتمام قبول داریم. فرایندها نباید جایگزین داوری شوند و محدوده داوری نیز باید مشخص شود. بحث مفصلی که در جلسه شورای ائتلاف با حضور آقایان حدادعادل، چمران، سروری و... درباره داوری جامعه روحانیت شد، این بود که جامعه روی تمام بخش های شورای ائتلاف؛ از فرایند گرفته تا تعیین مصداق ها باید صحه بگذارد و این طور لیست مورد تایید و قبول همه اصولگرایان است».انتقادات تلویحی مطرح شده از سوی دبیرکل و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز حکایت از آن دارد که شورای ائتلاف برخلاف روند طی شده، بدش نمی آید باز هم مسیر دورزدن روحانیت اصولگرا را در پیش بگیرد و تصمیمات نهایی را بدون محوریت جامعه روحانیت دنبال کند. شاید ازهمین روست که اعضای جامعه روحانیت صریح و بی پرده خواستار شفاف شدن مکانیسم داوری شده اند. رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت، در پاسخ به این سوال که فصل الخطاب در نهایت باید چه تشکل و نهادی باشد، هم گفت: «جامعه روحانیت همین را دنبال می کند و می گوید در گام اول، خودتان بروید افراد واجد شرایط را انتخاب و معرفی کنید و ما هم نظری بدهیم، اگر بینتان برای افراد شایسته و بایسته اختلافی پیش آمد، اجازه بدهید ما داوری کنیم».