آرشیو یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۵
حوادث
۱۱

مراسم قسامه در پرونده بریدن گوش خواستگار عاشق

مراسم قسامه برای دو مردی که متهم هستند گوش جوانی را بریدند چون از دختری خواستگاری کرده بود، برگزار شد و اقوام نسبی مرد شاکی قسم خوردند اطمینان دارند عامل این جرم همین دو متهم هستند.

به گزارش خبرنگار ما، شاکی جوان مورد حمله قرار گرفت و بعد از ضرب و جرح از سوی مهاجمان بیهوش شد. مهاجمان سپس گوش او را بریدند و همراه خود بردند.

این پرونده یک سال قبل تشکیل شد و مرد جوانی به نام آرش به ماموران گزارش داد برادر و پسرعموی دختر موردعلاقه اش گوش او را بریده اند. این جوان که بر اثر شدت جراحات به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از کنترل خون ریزی و رفع خطر از سوی پزشکان با پلیس صحبت کرد و گفت: من به دختری علاقه مند شده بودم. او از اقوام دور ما بود و من خیلی عاشقش بودم. به دلیل مخالفت پدر و مادرم خودم تنهایی به خواستگاری رفتم و خانواده آزیتا به من پاسخ منفی دادند. من می دانستم همان قدر که من آزیتا را دوست دارم، او هم مرا دوست دارد. با او از طریق پیامک در ارتباط بودم. خانواده اش از جمله برادرش می خواستند من را از او دور کنند و مدام تهدیدم می کردند و می گفتند باید از آزیتا دوری کنم و اجازه ندارم با او صحبت کنم. اما من آزیتا را دوست داشتم و بارها از او خواستم  اجازه دهد دوباره به خواستگاری بروم.

مرد جوان در ادامه گفت: خانواده آزیتا باز هم با خواسته من مخالفت کردند تا اینکه روز حادثه در حالی که من محل کارم بودم، پسرعمو و برادر آزیتا آمدند. آنها به سمت من حمله کردند، با میله ای به سرم زدند، مرا بیهوش کردند  و گوشم را بریدند تا بترسم و سراغ آزیتا نروم. آن دو نفر به نام های مهبد و سعید به من گفتند این کارشان باعث می شود درس عبرت بگیرم.

آرش ادامه داد: من درخواست قصاص لاله گوش راست متهم ردیف اول و مجازات متهم ردیف دوم را دارم و اگر دادگاه به این نکته رسید که نمی توان قصاص کرد، درخواست صدور حکم دیه دارم.

با توجه به شکایت مرد جوان و جزئیاتی که بیان کرد، پرونده تشکیل و تحقیقات از متهمان آغاز شد. دو متهم منکر اتهام گوش بری شدند و گفتند زمان حادثه اصلا در آن محل نبودند.

تحقیقات ماموران ادامه یافت و در حالی که مرد شاکی همچنان تاکید داشت سعید و مهبد بودند که گوش او را بریدند، متهمان می گفتند این کار را نکرده اند. بازپرس با استعلام از شرکت مخابرات متوجه شد تلفن همراه متهمان در محل حادثه آنتن دهی داشته و آنها در ساعتی که مرد شاکی می گوید، در آن منطقه بودند.

به این ترتیب، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد. سپس مرد شاکی در جایگاه قرار گرفت. او یک بار دیگر آنچه اتفاق افتاده بود را توضیح داد و گفت: هوا تاریک بود و من ابتدا متوجه نشدم متهمان به سمتم می آیند. وقتی نزدیک شدند آنها را دیدم اما چون محکم به سرم کوبیدند، بیهوش شدم در نهایت مهبد گوشم را برید و سعید هم من را گرفت تا نتوانم خودم را نجات دهم. آنها می خواستند با این کار بگویند دیگر نباید کاری به کار آزیتا داشته باشم و حرفی بزنم.

سپس متهم ردیف اول یعنی مهبد در جایگاه قرار گرفت. او اتهام وارده را رد کرد و گفت: من گوش آرش را نبریدم و اصلا در محلی که آرش می گوید، نبودم. او از خواهر من خواستگاری کرده و ما پاسخ منفی داده بودیم و نمی خواستیم دیگر موضوع ادامه پیدا کند و تلفنی هم تذکر دادیم اصرار نکند اما آرش دست بردار نبود و مدام به خواهرم پیامک می داد. با این حال، ما روز حادثه اصلا در محلی که آرش می گوید، نبودیم.

متهم در پاسخ به این سوال که اگر شما در محل نبودید پس چطور تلفن همراهتان در همان روز و ساعت آنجا آنتن داشت، گفت: در سایت دیوار یک ماشین دیده بودیم. آن روز به آن محل رفتیم تا ماشین را معامله کنیم شاید آنتنی که از گوشی ما در آن محل دیده شده، به این دلیل بوده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به رسم گوش بری که در منطقه محل زندگی او مرسوم است عمل کرده و تحت تاثیر خانواده چنین کاری انجام داده است، گفت: من به رسم عمل نکردم و اصلا قبول ندارم گوش بری کرده ام. من فقط به آرش تذکر دادم دیگر مزاحم خواهرم و خانواده ام نشود.

با توجه به اینکه متهم ردیف دوم با وثیقه آزاد بود و در دادگاه حاضر نشده بود، آرش خطاب به قضات گفت: ما در چندین جلسه بازپرسی حاضر شدیم و هر بار یکی از متهمان نمی آمد تا روند رسیدگی کند شود و دلیل اینکه پرونده تا حالا طول کشیده، همین است. هر بار یکی از آنها می گفت کار دارد و نمی آید. اگر متهمان واقعا کاری نکرده اند، چرا از حاضرشدن در دادگاه هراس دارند.

او یک بار دیگر تاکید کرد با وجود تاریکی هوا متهمان را دیده است و اطمینان دارد آنها گوشش را بریده اند. این در حالی است که پزشکی قانونی نیز تایید کرده است لاله گوش آرش بریده شده و بخش زیادی از آن پیوند خورده اما بخشی از لاله گوش قابلیت پیوند نداشته است. دادگاه بعد از گفته های مرد شاکی و متهمان برای تصمیم گیری در این باره وارد شور شد و تصمیم گرفتند مراسم قسامه برگزار کنند. به این ترتیب، از شاکی خواسته شد اگر می تواند سه نفر را برای قسم خوردن به دادگاه معرفی کند که شاکی نیز این کار را انجام داد و بعد از تایید هویت آنها سه فامیل شاکی که نسبی با او فامیل بودند، قسم خوردند که اطمینان دارند دو متهم دست به این کار زده اند. بعد از پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.