آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۱
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

کیوسک!

گفت: از سفیر آنچنانی انگلیس چه خبر؟

گفتم: یک فیلم کوتاه از او منتشر شده که بعد از دستگیری از او می پرسند؛ اینجا چه می کنی؟ و او دستی به موهایش می کشد و می گوید آمده بودم آرایشگاه!

گفت: با آن وضعیتی که داشته باید به توالت عمومی می رفت، نه آرایشگاه!

گفتم: یارو از کیوسک تلفن بیرون اومد، یکی ازش پرسید؛ کار می کنه؟ یارو گفت؛ آره، ولی آفتابه نداره!