آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۱
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

مومنین مهاجر و مجاهد، مقامشان نزد خدا برتر است

«آنان که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است، و آنان پیروز و رستگارند.»