آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۴
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

■ توصیه شما برای قبولی در آزمون دکترا چیست؟

اولا، به طور جدی درس بخوانید و در این امر جدا بکوشید؛ ثانیا، سعی کنید همیشه، خصوصا در هنگام درس خواندن با وضو باشید؛ ثالثا، به همین نیت یک مرتبه  قرآن را ختم کرده و آن را به محضر حضرت نرجس خاتون (ع) هدیه نمایید؛ رابعا، هفتاد مرتبه پس از نماز عصر و صد مرتبه پس از نماز صبح با توجه استغفار کنید.