آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۴
صفحه آخر
۱۲
کتابخانه

رویای یک دیدار

زینب السادات حسینی فر

«رویای یک دیدار»داستانی تاریخی از سید ناصر هاشم زاده درباره چگونگی مسلمان شدن روزبه، صحابی ایرانی پیامبر است که پس از مسلمان شدن به سلمان محمدی شهرت یافت. سلمان پسر یک دهقان ایرانی بود که به سرزمین های گوناگون سفر کرد تا دین راستین را پیدا کند.خلاصه داستان به این شکل است: داستان در زمان صدر اسلام می گذرد. روزبه نگهبان آتشکده است اما روح تشنه او به دنبال حقیقتی بزرگ تر می گردد. داستان با خاموش شدن آتش آتشکده آغاز می شود و به ماجرای تاریخی جاودانه پیوند می خورد. رویای یک دیدار سرگذشت سلمان فارسی است که دست از سبک و سیاق زندگی خود می شوید و پس از پیمودن راهی طولانی به محبوب خود حضرت محمد (ص) می رسد و از نزدیک ترین یاران پیامبر می شود.علاقه مندان به خواندن داستان های تاریخی و  سرگذشت نامه های بزرگان دینی را به خواندن این اثر دعوت می کنیم.در بخشی از کتاب می خوانیم : پسرم، تو نگهبان آتش مقدسی، مقام کمی نیست. اما بی توجه شدی. آتش مقدس خاموش شد و تو را درحالی که نظاره گر آتش خاموشی بودی، یافتند. پریشان بودی و من گفتم که مریض و پریشان حالی و اگر از این پریشان حالی بیرون نیایی و دوباره نگهبان آتشکده نشوی، بر تو گمان بد خواهند برد.- من این مقام را نمی خواهم، مرا رها کنید تا خودم و دنیا را دریابم. داروی درد من تماشاست پدر. بگذار به تماشای جهان برخیزم. از من مخواه که در خانه بنشینم.مادر آرام در گوش شوی خود چیزی گفت. پدر آشفته فریاد زد: من باید این وضع را حفظ کنم. آسان به دست نیاورده ام تا چنین آسان آن را از دست بدهم.کمی قدم زد. روزبه در گوشه ای آرام گرفت و دیگر سخن نگفت. پدر لحظه هایی پسر را نگاه کرد و گفت: باشد. چنین باد که تو می گویی. برو رها باش چون باد. اما با وظیفه ای جدید. من دیگر برای سرکشی به مزارع و کشتزارها نخواهم رفت، اما تو خواهی رفت. قبول می کنی پسرم؟روزبه نگاهی به پدر افکند. چشمان گود افتاده و صورت نحیف او پدر را به رحم آورد، به او نزدیک شد و او را در آغوش گرفت.

علاقه مندان می توانند این کتاب را باقیمت 10000 تومان تهیه و مطالعه کنند.