آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۲
جامعه
۱۳
محیط زیست

اعتبارات مربوط به هوای پاک چگونه هزینه شده است؟

گروه اجتماعی: دادستان دیوان محاسبات کشور در نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی خواستار ارایه توضیح درباره نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به قانون هوای پاک باتوجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوای کلان شهرها شد.

فیاض شجاعی، دادستان محاسبات کشور خطاب به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در نامه ای با اشاره به آیین نامه اجرای ماده 17 قانون هوای پاک و ابلاغ آن در تاریخ 23 مرداد 1396 نوشت: «این قانون متضمن لزوم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها و سایر سامانه های احتراقی از طریق انجام معاینه فنی موتورخانه ها براساس الزامات استاندارد ملی ایران و همچنین تعیین شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد به عنوان مجریان ذی صلاح همان ماده در تاریخ 17 مهر 97 جهت اجرا ابلاغ شده و از طرفی مطابق ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 کل کشور هزینه یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون جهت استقرار سامانه مدیریت ثبت توسط کلیه دستگاه های اجرایی تجویز شده است.»

به گزارش ایسنا، شجاعی در این نامه با اشاره به ماده 2 آیین نامه اجرایی، بند ز، ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نوشت: «ارزیابی مدیریت ثبت در دستگاه های اجرایی براساس شاخص های 6گانه تعیین شده است.» این دادستان از دستگاه های اجرایی خواست تا «ضرورت مصرف، هزینه کرد کارا و موثر میزان اعتبار پیش بینی شده در ضوابط اجرایی بودجه سال 98، وضعیت بحرانی آلودگی هوای کلان شهرهای کشور، تاثیر ثابت شده معاینه فنی موتورخانه ها در کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی» بررسی شده و اقدامات صورت گرفته در این خصوص گزارش شود و به شرکت های بازرسی متولی این امر برسد.