آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
اقتصاد
۳

نبض اقتصاد

راهکاری برای این که از سهمیه کارت سوخت کم نشود

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه سوخت هنگام سوختگیری توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، طراحی سامانه هوشمند سوخت جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوختگیری، به این صورت است که با وارد کردن کارت در کارتخوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با شروع سوختگیری، ابتدا 99/3 لیتر از سهمیه کسر می شود و شروع به سوختگیری می کند، پس از اتمام پیمانه اول،99/3 لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و مجددا سوختگیری ادامه پیدا می کند و این فرآیند به صورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوختگیری ادامه می یابد.

اگر در حین سوختگیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده 99/3 لیتر است، از سهمیه آن کارت کسر می شود (برای مثال اگر دو لیتر سوختگیری کرده است و کارت را بیرون بکشد 99/1 لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می شود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارتخوان شود، سهمیه ای که بیشتر از لیتراژ برداشت شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می شود. تاکید می شود که در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوختگیری قطع می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می شود، لیکن صرفا به اندازه لیتراژ سوختگیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد. هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت از کارتخوان قبل از قرار دادن نازل در جای خود باید جدا خودداری کنند.

خطر استفاده از ال پی جی به عنوان سوخت خودرو

رئیس بخش ایمنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره خطرات استفاده از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها هشدار داد و گفت: لازم است هموطنان به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و حفظ سرمایه های مادی و معنوی خود، از نصب سیلندرگاز مایع یا همان ال پی جی به صورت غیرمجاز و نیز مراجعه به مراکز غیرمجاز برای تبدیل خودروی خود به سوخت ال پی جی جدا خودداری کنند.

ایرج کلهری در این باره افزود: متاسفانه اخیرا عده ای از هموطنان به دلیل ناآگاهی از خطرات احتمالی، توجه ناکافی به خطرات احتمالی یا ترجیح موارد اقتصادی به موارد ایمنی، نسبت به نصب سیلندر گازمایع (ال پی جی) در خودروهای خود در مراکز غیرمجاز اقدام کرده یا سوخت ال پی جی را نیز از مراکز غیرمجاز دریافت می کنند که این امر علاوه بر خطرات جانی و مالی برای خود فرد و خانواده او، پیامدهای خسارت باری را برای کارکنان این مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم رعایت استانداردها و الزامات ایمنی در استفاده از این سوخت تاکید کرد: نصب سیلندر گازمایع یا سوختگیری در کارگاه های غیرمجاز برای فرد و خانواده و اطرافیان او بسیار فاجعه آفرین خواهد بود و همه روزه گزارش های متعددی از حوادث رخ داده در این کارگاه ها دریافت می کنیم.